Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Dobrotivý Pelikáne

Dobrotivý Pelikáne

sv. Mechtilda z Hackebornu, sv. Gertruda Veliká, 4.6. 2013

Hluboká a inspirativní modlitba ze sbírky modliteb sv. Gertrudy Veliké (+1302) a sv. Mechtildy z Hackebornu (+1299) s motivem "svaté a sladké rány" v Kristově boku, útočiště mnoha mystiků a světců.

 

jezisuv-bok-001-upr.jpg

 

Dobrotivý Pelikáne[1], Pane Ježíši Kriste, jenž jsi nás nehodné ráčil očistit svou předrahou krví ode všech hříchů, vzdávám Ti díky za svatou a sladkou ránu, kterou jsi přijal na kříži, když Tvá nekonečná láska otevřela svým šípem Tvůj nejsvětější bok a pronikla Tvé nejsvětější Srdce. Buď velebena přesvatá rána a svatá krev a voda, které z ní vyprýštily, aby smyly všechny naše hříchy.

Ó dobrý Ježíši, obmyj tímto svatým proudem i mne, ubohého hříšníka, a posilni a občerstvi mne bídného svou předrahou krví; dopřej mi alespoň její přesvaté krůpěje, až se budu loučit s tímto světem.

Ó nejmilejší Ježíši, pro Tvé probodené Srdce Tě prosím, pronikni i mé ubohé srdce šípem své lásky, aby již nemohlo pojmout nic pozemského, nýbrž aby bylo zcela naplněno Tvou mocnou láskou. Amen.

 

[„Modlitba ke sv. ráně boku Kristova", převzato z knihy Max Schmid: Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu, Přerov 1924, jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté  

 

Související články:

Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve 
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Mechtilda Magdeburská: Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce  
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
  Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: O Božském Srdci Páně
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Kdo jsi, Bože? 
Litanie

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

Poznámky:


[1] Dříve se mělo za to, že pelikán krmí svá mláďata vlastním tělem a krví ze své hrudi, o čemž v současnosti víme, že pelikán pouze o svou hruď vytlačuje úlovek ukrytý ve svém velkém zobáku a rozdílí jej svým mláďatům. Proto byl dříve Ježíš připodobňován k pelikánovi, neboť On živí své věrné vlastním tělem a krví z jeho probodeného boku. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2086x

další články