Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Duchovní boj

Duchovní boj

Pavel Kříž, 27.11. 2013

KNIHA - Jerzy Zieliński: Duchovní boj. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, 95 s., přel. J. Hubková.

  

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
(M
t 10,28)

Bosý karmelitán Jerzy Zieliński je v Polsku zřejmě velmi oblíbeným autorem. Svědčí o tom více než tucet jeho dosud vydaných knih. Malá a útlá knížka s názvem Duchovní boj je u našich severních sousedů dokonce bestsellerem. Na necelých 90 stranách tohoto velmi hutného textu, ve kterém se hojně cituje Písmo, autor odkrývá jednu oblast života každého křesťana. Jde o boj člověka proti jeho nepříteli, satanovi, kterému jde jen o to, aby kradl, zabíjel a ničil.

Dnes bohužel mnozí křesťané nevěří, že by satan mohl škodit. Nejen těmto „duchovním pacifistům“ jsou určeny první dvě úvahy knihy. Autor popisuje historii andělů, vzpouru některých z nich a jejich následný pád. Vykresluje jejich příběh, který se dnes mnohým zdá jako sci-fi, ale ve skutečnosti zasahuje realitu našich všedních dnů. Zde čtenář najde odpovědi na mnohé zajímavé otázky. Například: „Proč mohou být osudy jednotlivců tak rozdílné, když přece každý byl stvořen z lásky a pozván k věčnému životu s Bohem?“, „Copak je tu někdo, komu by mohlo záležet na tom, aby člověk nedosáhl věčného štěstí?“, „Proč satan tolik nenávidí člověka?“, „Co satan může a co nemůže ve svém boji s člověkem?“, „Proč Bůh dopouští, aby satan mohl škodit?“.

 

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
(1 Kor 3,16)

zielinski-duchvoni-boj.jpgKaždý člověk je Božím chrámem. Tento chrám chce satan zničit, rozbořit. To je jeho cíl. Chrám, jako každá stavba, má své pilíře. Pilíř je nosná část stavby. Je tedy jasné, že ničitel se zaměří právě na pilíře. Ty je třeba při obraně chrámu zvláště střežit.

Jaké jsou tedy pilíře našeho duchovního chrámu? Pokora, trpělivost, čisté srdce, moudré užívání jazyka a evangelijní prožívání utrpení.

V dalších úvahách autor zaměřuje pozornost na tyto jednotlivé pilíře. Zamýšlí se nad pilířem samotným, nad jeho podstatou. „Co je to pokora, trpělivost, čisté srdce?“, „Jak užívat jazyka?“, „Jak prožívat utrpení?“. Dále popisuje strategii nepřítele - jeho způsoby útoků na pilíře. Upozorňuje, kde jsou slabá místa, na co si dát pozor.

Jde tedy o takovou „bojovou příručku“, která je velmi praktická. Ale nejen to. Postupným skládáním těchto jednotlivých kamínků duchovního boje se čtenáři vyobrazuje mozaika. Když pak poodstoupí, aby shlédl celek, odhalí v ní, jak vznešený je náš Trojjediný Bůh, jak velmi nás miluje a jak moc mu na nás záleží.

 

Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
(1 Kor 3
,17)

Jde vidět, že Zieliński je v problematice zkušený a vzdělaný. Na čtenáře určitě nepřicházejí nějaké strachy nebo malomyslnost. Spíše naopak. Autor chce bezpochyby knihou (mimo jiné) povzbudit v duchovním životě, a to se mu daří výborně.

Kniha je koncipována jako šestidenní duchovní cvičení. To ale nebrání použít ji jako příručku duchovního života. Každý den obsahuje dvě úvahy a začíná modlitbou k Panně Marii. A právě citací o Panně Marii bych svoji recenzi zakončil:

Maria, jakožto matka duchovního života vede náš zápas s padlým andělem. Beze zbytku se jí odevzdejme. Všechno jí svěřme. Zůstávejme v její přítomnosti. U ní je naše srdce v bezpečí.“

 

Od téhož autora:

Ivetka a čistota

 

[RSS]

Přečteno 1388x

další články