Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 10

Dopisy Markétě 10

bl. Alžběta od Trojice, 20.3. 2014

Další dva dopisy bl. karmelitky Alžběty od Trojice (+ 1906) její vlastní sestře Markétě, které se tentokrát věnují blížícímu se Markétinu sňatku.

 

Úvod k dopisům 

 

D 135

[před 14. září 1902]

J. M. + J. T.[1]

Miluji Krista.

 

Přes tebe se dostávám, Markétko moje, k tvému snoubenci: je to perla mezi švagry! Jsem hluboce dojata, že moje touha byla vyslyšena, a je pro mě opravdovým štěstím, že svatá Terezie požehná svatbě mojí Markétky, za niž jsem se tolik modlila! Toho dne máme v kapli Nejsvětější Svátost a zatímco církev požehná vašemu spojení, karmelitka, šťastná zajatkyně Kristova, stráví den u Jeho nohou, celá v modlitbě, v klanění, za ty „dva", z nichž chce Pán Bůh mít „jedno". Chcete, abych vás zahalila svou modlitbou, nebo spíše modlitbou Krista, který žije v mně, že ano? Měla jsem úplně božské setkání s panem abbé Chevignardem[2], myslím, že mezi duší kněze a karmelitky došlo ke sjednocení.

Oběma snoubencům posílám nejmilejší pozdravy svého srdce. Večer, až uslyší zvonit zvony, ať se spojí s jinou snoubenkou, nejšťastnější ze všeho stvoření. Ona zpívá chvály Tomu, jehož miluje, a její srdce nezapomíná na duo, trio z ulice Prieur[3].

Alžběta od Trojice

 

 

D 140

[14. října 1902]

J. M. + J. T.

Dijonský karmel 14. října

 

Moje drahá Markétko,

v předvečer toho velkého dne[4] ti tvoje Alžběta posílá celé svoje srdce, celou svoji duši, je s tebou opravdu jedno a když dnes večer myslí na svoji maličkou, kterou tolik miluje, je celá dojatá a už nemůže nic říct, chápeš mě, že, Markétko! Dnes ráno jsem za tebe přijímala svaté přijímání a během osmé mše byla moje duše sjednocena s vašimi. Dokážeš si představit, s jakou horlivostí jsem se modlila za snoubence a jak jsem prosila Pána Boha, aby nad vámi rozestřel své nejněžnější požehnání. On vás miluje, Markétko, vaše spojení je jím požehnané!

Jsem tak ráda, že ti můžu poslat tuto krásnou svatou Terezii. Poznáváš ten štětec, že? Tak ochotná byla Marta Weishardtová. Naše ctihodná Matka, která tě má velice ráda, moje Markétko, vybrala slova, která jsou napsána u našich dvou patronek[5]: uvidíš, že nám oběma bylo požehnáno, každé na té cestě, na niž nás Mistr volá a na níž nás chce mít. S Bohem zítra, Markétko, v tom očekávání přijmi to nejlepší, co se nachází v srdci tvojí starší sestry. Prosí Toho, jenž zachytil všechny slzy, které jsi prolila, když jsi Mu ji musela dát, aby je proměnil v jemnou rosu, v déšť požehnání, v jemné vylití pokoje a lásky.

Tvoje Alžběta od Trojice

 

[Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.] 

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

Poznámky:


[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Jde o Markétina budoucího švagra.

[3] Alžbětina rodina bydlela v ulici Prieur de la Côte.

[4] Markétiny svatby.

[5] Jde o nedochovaný obraz Markéty Skotské a Alžběty Durynské, které obě šly cestou manželství.

 

[RSS]

Přečteno 1124x

další články