Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 17

Dopisy Markétě 17

bl. Alžběta od Trojice, 2.2. 2015

Dva dopisy rodné sestře Markétě od blahoslavené karmelitky Alžběty od Trojice (+ 1906). Alžběta píše: "Večer odjíždím na tu velkou cestu: deset dní úplného ticha, absolutní samoty, se závojem přes tvář, s několika hodinami modlitby navíc - to je velmi přitažlivý program."

 

Úvod k dopisům 

 

D 211

[25. září 1904]

J. M. + J. T.[1]

 

Sestřičko moje drahá,

v mé duši je takové štěstí, že ti to potřebuju říct, abych tě poprosila o modlitby. Naše ctihodná Matka mi dovoluje začít duchovní cvičení a dnes večer odjíždím na tu velkou cestu: deset dní úplného ticha, absolutní samoty, se závojem přes tvář, s několika hodinami modlitby navíc - to je velmi přitažlivý program. Beru tě s sebou i s tvým andílkem, řekni prosím i mamince, aby se modlila za svou poustevnici, která na ni také nezapomene. Pověřuju tě, abys mě doporučila modlitbě svého švagra abbého a Marie Luisy.

S Bohem, sestřičko, loučím se s tebou, jdu se ztratit v Bohu, abych nechala proudit všechno to štěstí, které už nemůžu unést. Spojení.

Tvoje Bětka, n. k. ř.[2]

 

D 213

[12. listopadu 1904]

J. M. + J. T.[3]

Sobota večer

„Láska se platí jen láskou."[4]

 

Moje drahá Markétko,

tvůj švagr abbé dal karmelu čtverce látky, aby mu je sestry vyšily na albu[5]. Bylo dohodnuto, že se za čtrnáct dní zastaví pro to, co bude hotové. Ale protože nepřichází a už máme uděláno osmdesát čtverců, myslí si naše ctihodná Matka, že nejlepší a nejrychlejší způsob, jak mu je poslat, bude přes tebe; možná na ně už čekají tvoje švagrové, aby mohly začít další práci, která bude na dlouhé lokte. Buď prosím tak hodná a dej je abbému. Děkuju, sestřičko. Moje duše je pořád nablízku tvojí duši. V přípravě na advent a Vánoce si s tebou dávám speciální schůzku v trojím Andělu Páně; budeme prosit Vtělené Slovo[6] pro Jeho lásku, aby si učinilo svůj příbytek v naší duši a abychom je nemohly nikdy opustit. Objímám tebe i tvého andílka, 19.[7] budu přijímat za ni, a vy se spolu pomodlíte za její tetu

 

Bětku, n. k. ř.[8]

Obejmi maminku.

 

 [Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]   

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

  Poznámky:

[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Tvoje sestřička Alžběta od Trojice, nehodná karmelitánská řeholnice.

[3] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[4] Citace z Dějin duše Terezie z Lisieux, kde shrnuje Jana od Kříže.

[5] Liturgický oděv pro jeho svěcení na podjáhna 6. ledna 1905.

[6] Vtělené Slovo, Boží Slovo = Ježíš Kristus.

[7] 19. listopadu je svátek sv. Alžběty.

[8] Nehodnou křesťanskou řeholnici.

[RSS]

Přečteno 1268x

další články