Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 18

Dopisy Markétě 18

bl. Alžběta od Trojice, 8.2. 2015

"A říkám Mu, aby se v tobě usídlil, aby tě zaplavil, zmocnil se tě, aby Jeho Markéta byla jako paprsek Jeho samého a aby Bětuška při pohledu na ni viděla odraz Pána Boha," píše v dalším z dopisů rodné sestře Markétě blahoslavená karmelitka Alžběta od Trojice (+ 1906).

 

Úvod k dopisům 

 

D 215

[29. listopadu nebo 6. prosince 1904]

J. M. + J. T.[1]

Úterý večer

 

Sestřičko moje drahá,

pro tebe jsou vždycky nějaké výjimky z řehole! Naše hodná Matka, (která tě má moc ráda), vyhověla mému přání a dovolila mi napsat ti pár slov. Večer při rekreaci nám ukazovala nádherné paly[2], z nichž si vybírala. Poprosila jsem ji, ať ti je ukáže, než je pošle zpátky. Mohlo by ti to posloužit pro abbého; jeho sestry, které už se chystají šít, by byly možná také rády, kdyby mohly využít této příležitosti, protože se zdá, že tady nic hezkého nemají, a navíc je všechno strašně drahé. Tyto jsou velmi výhodné a naše sestry vyšívačky, které se v tom vyznají, říkají, že jsou dobře udělané. Mohla bys je ukázat mamince, myslím, že má v úmyslu nechat svoji služku něco pro něj vyšít; také by z toho mohla mít prospěch, kdyby si vybrala z těch krásných pal. Moje drahé, myslím na vás pořád a při každé vhodné příležitosti. Hlavně když jsem u Něho.
Milovaná sestřičko, „moje maličká", tak ráda jsem ti tak říkala a pořád ti tak říkám ve svém srdci, ach, kdybys věděla, jak se za tebe modlím. Chráním tvoje tajemství, mluvím o tom s Ním! A říkám Mu, aby se v tobě usídlil, aby tě zaplavil, zmocnil se tě, aby Jeho Markéta byla jako paprsek Jeho samého a aby Bětuška při pohledu na ni viděla odraz Pána Boha. Obejmi svou drahou dceru za mě a ať se za mě modlí. Pro ten den připravujeme velkou slavnost. Markétko moje, oznámila jsem naší ctihodné Matce, že jsi našla gumu pro toho jejího ubohého kněze; byla tak šťastná. Je mi trochu trapně, když nic nepřichází. Byla jsem příliš horlivá? Řekni mi to tak prostě, jak s tebou mluvím já. S Bohem, sestřičko, mějme jediné srdce a jedinou duši, abychom milovaly Toho, který je sama Láska.

S. A. od Trojice, n. k. ř.

Bětuško, obejmi za mě maminku!

 


[Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]   

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

  Poznámky:


[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Pala je zdobená pokrývka na kalich, jíž se chrání víno, aby do něj během mše svaté nic nespadlo.

 

 

[RSS]

Přečteno 1553x

další články