Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce

Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce

sv. Efrém Syrský, 8.6. 2015

"Učiň nás hodnými zakusit osobně vzkříšení, ve které doufáme," prosí v krásné modlitbě svatý jáhen Efrém Syrský (+ 373), Učitel Církve.

 

efrem-syrsky-006-men.jpgPane, denním světlem svého vědění zaplaš noční temnoty naší mysli, aby ti naše osvícená mysl sloužila v obnovené čistotě. Počátek slunečního běhu znamená začátek práce smrtelníků. Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek tomuto dni, který nezná konce. Uděl nám, ať osobně uvidíme zmrtvýchvstalý život a nic ať neodvádí naše mysli od tvých potěšení. Pro naše vytrvalé snažení o tebe vtiskni do nás, Pane, znamení tohoto dne, který nezačíná pohybem a během slunce.

Denně tě objímáme ve tvých svátostech a přijímáme tě ve svém těle. Učiň nás hodnými zakusit osobně vzkříšení, ve které doufáme. Ukrýváme tvůj poklad ve svém těle s křestní milostí. Tvůj poklad vzrůstá na stole tvých svátostí. Dej nám, ať se radujeme z tvé milosti. Památku na tebe máme, Pane, osobně v sobě s tvého duchovního stolu; ať ji vlastníme skutečně při budoucí obnově!

Jak jsme krásní, to nechť pochopíme z oné duchovní krásy, jakou vzbuzuje ve smrtelnosti tvá nesmrtelná vůle.

Tvé ukřižování, náš Spasiteli, bylo koncem tělesného života. Dej nám, ať ukřižujeme svou mysl obrazně v duchovním životě. Tvé zmrtvýchvstání, Ježíši, nechť dodá velikosti duchovnímu člověku v nás; pohled na tvé svátosti ať je nám zrcadlem k jeho poznání.

Tvé božské uspořádání světa, náš Spasiteli, je obrazem světa duchovního. Dej nám, ať se v něm pohybujeme jako lidé duchovní.

Nezbavuj, Pane, naši mysl svých duchovních projevů, neodnímej našim údům své lahodné teplo! Smrtelnost, skrývající se v našem těle, do nás vlévá porušenost. Ať skropení tvou duchovní láskou zahladí účinky smrtelnosti z našeho srdce! Dej nám, Pane, ať spěcháme k našemu městu, ať se nám odhalí jako Mojžíšovi s vrcholu hory a ať se ho zmocníme!

 

[Sermo 3, De fine et admonitione, 2,4-5; ed. Lamy, 3,216-222. Český překlad pod názvem „Boží řád spásy je duchovním obrazem světa" převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven s přihlédnutím k latinské předloze redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Duch a Oheň 
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně 
Bděte: znovu přijde!
Řeč o Svatém týdnu

 

Související články:

Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my   
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha) 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření 
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Kristus, původce vzkříšení a života 
Maxim Turínský: Kristus je den

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 2117x

další články