Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Letnice

Letnice

Marta Robinová, 18.5. 2015

Svatodušní "epikleze", tj. "svolávání" Ducha svatého, od Marty Robinové (+1981), velké mystičky 20. století, stigmatizované, žijící několik desítek let pouze z eucharistie - z Krista.

 

seslani-ducha-svateho-men.jpg
 

 

Pane, pošli svého Ducha a vše bude stvořeno, a obnovíš tvář země. Pane, obnov své první Letnice. Ježíši, poskytni všem svým milovaným kněžím milost darů Ducha, naplň je svými dary, rozmnož jejich lásku, učiň ze všech bdělé apoštoly a opravdové svaté mezi lidmi.

Duchu svatý, Bože Lásky, přijď jako mocný vítr do našich katedrál, do našich kostelů, do našich kaplí, do našich večeřadel, do nejluxusnějších domů stejně jako do nejskromnějších příbytků. Naplň celou zemi svými světly, svou útěchou a svou láskou.

Přijď, Duchu Lásky, přines světu svěžest svého dechu, který posvěcuje. Obklop všechny lidi paprsky své milosti! Vezmi je všechny do nádhery své slávy.

Přijď je utěšit v tíži jejich dnešních úzkostí, osvětli mnohým nejistou budoucnost, posiluj ty, kteří ještě váhají na božské cestě.

Duchu Světla, rozptyl všechny temnoty země, provázej všechny zbloudilé ovce do božského ovčince, nech proniknout oblaka svým tajemným jasem. Zjev lidem, že ten den bude zvěstováním nového jitra. Naplň všechna srdce svými rozmanitými a drahocennými dary, Božský plode oběti Kalvárské, podivuhodná záruko Kristových slibů, Duchu Boží, ohni Lásky, radosti, která přesahuje veškerou plnost, světlo, jež zaháníš nejbídnější temnoty, inspirátore všech chvalozpěvů, Duchu Pravdy, upevni všechny duše v touze po svatých věcech. Nech je proniknout do hloubek krás svých tajemných příbytků. Ať vkročí do tajuplného království Božích tajemství v souladu s přísliby Slova; a jejich zcela proměněný, zcela přepodobněný, zcela zbožštěný život v Kristu dosáhne nekonečné moci prostřednictvím vlastní hodnoty bohatství tvého Božství.

Božský Utěšiteli našich běd, vzácný společníku plodných osamělostí, hybná páko všech našich radostí, posvátný zárodku veškerého duchovního života, rozprostři svou nesmírnost na celý vesmír. Naplň svět svou plností. Absorbuj naši lidskou substanci do tajemství své božské jednoty; vtiskni do srdcí pečeť příslibů Otce; zažeň všechny chmury s našich čel, vlož na všechny rty opojení z kalicha Ježíšova, a brzo se ve světle zvedne celá bohatá žeň svatých.

 

[Český překlad převzat z knihy Jean Guitton: Portrét Marty Robinové, Nové Město nad Metují 1991 a mírně upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Ó Matko milovaná 

 

Související články:

  Notker Balbulus: Píseň svatodušní 
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg
 

[RSS]

Přečteno 2103x

další články