Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > O pozdravu naší Paní

O pozdravu naší Paní

Mechtilda Magdeburská, 13.8. 2015

"Pozdravuji tě, Paní, milá Maria: neboť tys rozkoší Svaté Trojice," zvolává směle, ale pravdivě středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.), autorka díla "Tekoucí světlo Božství".

   

gherarducci-nanebevzeti-pm-men.jpg
 

 

Pozdravuji tě, Paní, milá Maria: neboť tys rozkoší Svaté Trojice, neboť tys počátkem veškeré naší blaženosti, neboť tys družkou svatých andělů zde i v říši Boží.

Pozdravuji tě, Paní, milá Maria: neboť tys květinou patriarchů, neboť tys nadějí proroků, neboť tys bělostnou lilií pokorných panen. A pomni, jakým ti byl pozdrav z úst Gabrielových, a pozdrav moji duši v mou poslední hodinu a přenes mne v radosti bez trudu z této ciziny do radostné země svého milého Dítka, kde naleznu pokoj.

Pozdravuji tě, Paní, milá Maria: neboť tys učící moudrostí apoštolů, neboť tys růží mučedníků, neboť tys údělem vyznavačů, neboť tys pomocnicí všech vdov, neboť tys slávou všech svatých tvého milého Dítka; pros za mne, abych ve všelikých svých skutcích byla posvěcena s nimi, jak je to mně ubohé možno, Maria, milá císařovno.

Pozdravuji tě, Paní, milá Maria: neboť tys útočištěm hříšníků, neboť tys mužnou pomocnicí zoufalých, neboť tys těšitelkou všeho svatého křesťanstva, neboť tys postrachem všech zlých duchů, aniž od tebe byli prokleti. Zažeň je, milá Paní, ode mne, aby se již nikdy ze mne neradovali a já povždy byla vytrvalou ve tvé službě.

 

[Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, VII,19, Stará Říše na Moravě 1920; ze staré němčiny přeložil Josef Ševčík a Ludvík Vrána; jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hřešit je ďábelské  
Nebeský šenk Svaté Trojice   
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité 
Kterak duše chválí Svatou Trojici
Jak Bůh sebe chválí a zpívá  

   

Související články:

Denis Kartuzián: K Marii
Emilián Soukup: Bohorodička 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha 
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  

 

[RSS]

Přečteno 1627x

další články