Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Kterak poroučet Ave Maria naší Paní

Kterak poroučet Ave Maria naší Paní

Mechtilda Magdeburská, 5.10. 2015

K tomu, jak vzývat Matku Boží, nás inspiruje německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.).

 

panna-maria-001.jpg

   

Zdrávas, nebeská císařovno, Matko Boží a má vroucně milovaná Paní: přijmi, Paní, dnes své Ave Maria k chvále a na oslavu rozkošného pohledu, Otce i Syna i Ducha Svatého, jenž tak líbezně na panensky mateřském obličeji zjevně a neskryt tkví, pln všelikého blaha. Hle, Paní, na to myslím v každé své touze a v každé své modlitbě: všechny mé trýzně a všechny mé tísně i všechen bol mého srdce, má sláva, moje duše i mé skonání, když se odtud obrátím z této žalostné ciziny - to vše budiž tvé mateřské věrnosti a tvé panenské cti poručeno a tvojí, Paní, dobrotě bez ustání doporoučeno, a k tomu se mnou všichni ti, kdo ve jménu všemohoucího Boha jsou tvými a mými přáteli. Má vroucně milovaná Paní, Maria, vznešená císařová!

 

[Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, VII,20, Stará Říše na Moravě 1920; ze staré němčiny přeložil Josef Ševčík a Ludvík Vrána; jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hřešit je ďábelské
O pozdravu naší Paní
Kterak duše chválí Svatou Trojici
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Nebeský šenk Svaté Trojice  
Jak Bůh sebe chválí a zpívá  

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně

 

[RSS]

Přečteno 1615x

další články