Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Duše v očistci vzývají Hospodina

Duše v očistci vzývají Hospodina

bl. John Henry Newman, 2.11. 2015

Ačkoli duše v očistci již jistě směřují do plnosti nebeské radosti v lůně Otcově, přesto ještě podstupují dočasná "muka dočišťování", aby následně byly zcela připodobněny Tomu, který je Svatý a který pro jejich očištění prolil z lásky k nim svou vlastní krev.

   

duse-v-ocistci-vyr-men.jpg

   

Hospodine, Tys byl útočištěm naším ve všech pokoleních.

Než byly zrozeny pahorky a než byl svět: od věků do věků Ty jsi Bůh!

Nesraz nás, Hospodine, příliš nízko, neboť jsi řekl: Navraťte se, synové Adamovi!

Tisíc let je před Tvýma očima jako včerejšek a jako noční stráž, jež přišla a šla.

Tráva sic vyrazí zrána, avšak zvečera zvadne a zemře.

Tak i my hyneme v hněvu Tvém a zmateni jsme rozlíceností Tvou.

Tys postavil hříchy před zraky své a koloběh našich dní před světlo obličeje svého.

Navrať se, ó Hospodine! Jak dlouho ještě! A dej se oblomit pro služebníky své.

Ve Tvém jitru budeme naplněni Tvým milosrdenstvím, budeme se veselit a radovat se po všechny dny.

Budeme jásat podle míry dní, v nichž jsme byli pokořeni, a let, v nichž jsme zřeli zlo.

Shlédni, ó Hospodine, na služebníky své a na své dílo a veď jejich děti.

A dej, ať je na nás krása Pána našeho Boha, a ty sám řiď dílo rukou našich.

Sláva buď Otci a Synu a Duchu svatému.

Jako bylo na počátku a je nyní a bude na věky věků.

Amen.

 

[Přeložil O. F. Babler. Český překlad převzat s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 9, 1938, a mírně jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Více o bl. Johnu Henry Newmanovi

   

Od téhož autora:

Bůh a já 1
Bůh - Stvořitel
Modlitba za jednotu
De Profundis - Z hlubin
Modlitba za světlo pravdy
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích 
  Traktát o Nejsvětější Trojici
Zkreslené křesťanství
Před rozjímáním

 

Související články:

Vincenc Zahradník: O očistci I.
Vincenc Zahradník: O očistci II.
L. Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera

L. Drexler: Očistec - katolický konstrukt nebo pravověrná součást křesťanské tradice?   
Denis Kartuzián: O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka  
Kateřina Janovská: Bůh převyšuje vše

 

[RSS]

Přečteno 1593x

další články