Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O pokoře I.

O pokoře I.

Johann Peter Silbert, 15.2. 2016

Rozjímání o pokoře, které z výroků, učení a příkladů svatých Božích sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

 

„Kdo se ponižuje, bude povýšen!" (Lk 14,11)

 

Pokora je základem všech ctností. Není lepší přípravy než pokory k dosažení božské milosti" (sv. Augustin).

Žádnou ctnost nedoporučoval svatý Vincenc Paulánský tak vřele, jako pokoru.

Pokora byla také ctností, po které tak mocně toužil sv. Alois. Každodenně prosil sv. anděly, aby mu byli nápomocní přímluvou, aby mohl neúnavně kráčet po této královské cestě.

Jistý zbožný řeholník říkával: „S radostí bych daroval obě oči za to, kdybych mohl dosáhnout pravé pokory".

Pán Ježíš jednou řekl své věrné služebnici sv. Kateřině Sienské, aby ji utvrdil v pokoře: Víš-li, má dcero, kdo jsem já, a kdo jsi ty? Jsi blahoslavená, budeš-li to mít na paměti. Já jsem ten, který je a ty jsi ta, která není!" - Tak by měl o sobě smýšlet každý. Já jsem holé a pouhé nic a mé jméno je nicotné. Celá moje bytost je holá marnost. Všechno co mám, mám od Boha. Bez vůle Boží bych nebyl ani nepatrným komárem. Sám ze sebe nejsem nic a všechno co mám, je mi dopřáno z pouhé lásky a dobroty Páně. A byl bych obrácen v nic, kdyby ode mne Pán odvrátil svou ruku. A to platí nejen o přirozeném životě, ale v hojnější míře i o nadpřirozeném životě.  Neboť kdyby mi Bůh odňal svou milost, ihned bych klesl do nejhorších neřestí.

Uděl mi, Bože, ctnost pokory, která je Ti tak milá a drahá! Dej, abych poznal svou nicotu, nouzi, slabost a mdlobu, a abych se tímto poznáním před Tebou kořil v pokoře a neustále Tě žádal o milost a smilování.

 

[Převzato z knihy Silbert, Johann Peter. P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce, sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích: s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. V Praze: Dědictví Svatojanské, 1911. 451 s. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

 

 Články od téhož autora:

O pokoře I.
O pokoře II.
O pokoře III.
O prostotě I.
O prostotě II.


 

Související články:

Vincenc Ferrerský: Pokora a sebezapření
Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem...
Terezie od Ježíše: Pokora znamená chodit v pravdě
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Pio z Pietrelciny: Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic  
Hilarius z Poitiers: Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Jan Ruysbroeck: Věnec ctností

 

[RSS]

Přečteno 1384x

další články