Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O pokoře III.

O pokoře III.

Johann Peter Silbert, 10.3. 2016

Třetí díl rozjímání o pokoře, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

 

„Kdo není dobře vycvičen a utužen v pokoře, nemůže se zdokonalovat v rozjímání" (sv. Terezie).

Svatá Brigita zaslechla slova Páně, že duše, která touží po nebeských věcech, musí se hluboko pokořit a jít touto cestou pokory.

„Nejmocnější zbraní, kterou můžeme porazit ďábla, je pokora" (sv. František z Pauly).

Svatý Filip z Neri radil těm, které vedl k nebesům, aby si při každém poklesku hned vzpomněli: „Kdybych byl býval pokorný, nebyl bych klesl!"

Pane, nejsem nic jiného, než hříšný člověk, a běda mi, budeš-li mne soudit podle mé zásluhy. Padám z hříchu do hříchu, pokud nejsi se Svou milostí stále u mne. Smiluj se nade mnou dle Tvého velikého milosrdenství!

Prosím Tě, Pane, popřej mi drahocenného daru pokory, která Tě vábí k člověku, naplňuje srdce milostí a pobízí duši k tomu, aby se Ti zalíbila tady na zemi a v nebesích Tě věčně milovala. 

 

[Převzato z knihy Silbert, Johann Peter. P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce, sestavená z výroků, učení a příkladů svatých Božích: s pobožností ke mši svaté a rozjímáním o čtyrech posledních věcech člověka. V Praze: Dědictví Svatojanské, 1911. 451 s. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

 Články od téhož autora:

O pokoře I.
O pokoře II.
O pokoře III.
O prostotě I.
O prostotě II.

 

Související články:

Vincenc Ferrerský: Pokora a sebezapření
Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem...
Terezie od Ježíše: Pokora znamená chodit v pravdě
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru

 

 

[RSS]

Přečteno 1412x

další články