Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Našel jsem svůj domov

Našel jsem svůj domov

Lukáš Drexler, 3.6. 2016

Eucharistie je jak "výšleh ohně" z Ježíšova probodeného Srdce a jako ohnivý vůz Eliášův má moc nás do Něj "odvézt".

   

elias-ohnivy-vuz-001-upr-men-3.jpg
 

   

Našel jsem svůj domov. Eucharistia. Jak ohnivý vůz Eliášův mne ona unáší do jeho nejvnitřnější komnaty, do Tvého probodeného Srdce, z něhož vytryskla voda a krev, které nás Tobě navrací. Jhem tvého Chleba pevně zapřahuješ mé tělo, duši i ducha a táhneš mne v Tvoji Nejsvětější svatyni, jak Eliáše mne unášíš do Tvého Nebe, jež spočívá v Tvém Nejsvětějším Srdci: Svatyni svatých, Útočišti nedobytném, Lázni vzkříšení, Sloji uzdravení, Lampě nikdy nehasnoucího světla, Nebeském Jeruzalémě s bránou Tvé svaté Rány, Prameni k věčnému životu, Rajské zahradě sladkého odpočinutí. Tvůj Ohnivý vůz, tvá Eucharistia, Tvé vydané Srdce, podané za Pokrm věčného života světu, Hořící keř, jenž ohněm hoří, ale není jím stráven, v němž mě ujišťuješ: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův i Bůh tvůj, neboť jsem Bohem živých."

 

Od téhož autora:

Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí   

 

Související články:

  Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Lukáš Drexler. Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Michal Altrichter: Hlas ticha Volajícího na poušti  
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce  
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Charles Journet: Ta malá hostie
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 1770x

další články