Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Okružní list přátelům Kříže 4

Okružní list přátelům Kříže 4

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, 13.9. 2016

"Hle, jak téměř celý svět mě opouští na královské cestě kříže...", předkládá Ježíšův povzdech sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716) ve svém "Okružním listu přátelům Kříže", v němž nabádá své čtenáře k následování Krista právě po jeho cestě Kříže.

   

kriz-cb-men.jpg

   

IV. Výzva Ježíše Krista

Pomyslete si, drazí bratři, že náš dobrý Ježíš na náš teď pohlíží a ke každému zvlášť praví: „Hle, jak téměř celý svět mě opouští na královské cestě kříže. Slepí modloslužebníci se posmívají mému kříži jako bláznovství, zatvrzelí Židé se nad ním pohoršují[1] jako nad kamenem úrazu. Kacíři jej rozbíjejí a lámou, jako by byl vydán v opovržení. Co však jen se slzou v oku a se srdcem bolestným mohu říci, je, že mé dítky, které jsem na svém srdci vychoval a ve své škole vyučil, že moje údy, které jsem oživil svým Duchem, mě tak dalece opustili a zavrhli, že jsou nepřáteli mého kříže[2]. Chcete mě opustit i vy[3] ještě zbylí, prchajíce před mým křížem, jako synové světa, kteří v tomto ohledu jsou pravými antikristy, antichristi multi[4]? Chcete se připodobnit k tomuto nynějšímu světu[5] a opovrhnout chudobou mého kříže a honit se za bohatstvím? Chcete se i vy vyhýbat útrapám mého kříže a vyhledávat zábavy, nenávidět potupy mého kříže a usilovat o pocty? Mám mnoho přátel zdánlivých, kteří sice hlasitě dosvědčují, že mě milují, ale ve skutečnosti mě nenávidí; mnoho přátel, kteří chtějí sedět za mým stolem, ale málo, kteří za mnou nesou můj kříž.[6]"

(pokračování)

[Český překlad vč. ilustrace převzat z náboženského věstníku Vinice Páně, roč. IX, Praha 1938, a s přihlédnutím k francouzskému originálu a polskému překladu upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

   

Okružní list přátelům Kříže 1 
Okružní list přátelům Kříže 2 
Okružní list přátelům Kříže 3 

 

Více o sv. Ludvíku Maria Grignionovi z Montfortu

 

Od téhož autora:

Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci 

 

Související články:

Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše   
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Silvestr Braito: Cesta kříže

Chvála Kříže

       

Poznámky:


[1] Srov. 1Kor 1,23.

[2] Srov. Flp 3,18.

[3] Srov. J 6,67.

[4] Srov. 1J 2,18.

[5] Srov. Řím 12,2.

[6] Srov. Tomáš Kempenský: Následování Krista, II,11,1.

 

[RSS]

Přečteno 2679x

další články