Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ty jsi Kristus

Ty jsi Kristus

sv. Augustin, 2.7. 2016

Vroucí modlitba svatého hipponského biskupa a Učitele Církve Augustina (+430).

 

augustin-002-men.jpgTy jsi Kristus, otec můj svatý, Bůh můj milostivý, král můj veliký, pastýř můj dobrý, učitel můj jediný, pomocník můj nejlepší, milý můj nejkrásnější, chléb můj živý, kněz můj navěky, vůdce můj do vlasti, světlo moje pravé, sladkost moje svatá, cesta moje přímá, moudrost moje přejasná, prostota moje ryzí, svornost moje pokojná, stráž moje úplná, podíl můj dobrý, spása moje věčná.

Kriste Ježíši, milování hodný Pane, nač jsem miloval, proč jsem si žádal celý svůj život něčeho mimo Tebe, Ježíše, Boha svého? Kde jsem byl, když jsem myslí nebyl s Tebou? Již od této chvíle všechny moje žádosti rozehřívejte se a vylévejte se v Pána Ježíše; běžte, dost jste se naotálely; chvátejte, kam spějete; hledejte toho, jehož hledáte. Ježíši, Tebe miluj, v Tobě se kochej, Tobě se podivuj veškerý dobrý smysl, Tvé odpovídající chvále! Bože srdce mého a podíle můj, Kriste Ježíši, nechť zhyne srdce moje duchu svému a živ jsi Ty ve mně a nechť se rozpálí v duchu mém živé uhlí Tvé lásky a rozhoří se v dokonalý oheň; nechť hoří na oltáři srdce mého, žhne v útrobách mých, plá ve skrýších duše mé; v den dokonání mého kéž jsem nalezen dokonalým u Tebe... Amen.

 

[Český překlad převzat z Časopisu slovanských bohoslovců Museum, č. 3 (1931). Mírně jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem
O Trojici (De Trinitate)
Totožnost Kristova těla 
Nanebevstoupení Páně 
Vírou uvěřila, vírou počala  
Jedině od Boha je naše spása  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží 
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Pozdě jsem si Tě zamiloval! 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Sv. Augustin o eucharistii
Okoušení sladkosti Boží 

 

Související články:

Lukáš Drexler: Vyznání sv. Augustina v novém (recenze)

 

[RSS]

Přečteno 2146x

další články