Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Sestrám o dokonalé lásce Boží

Sestrám o dokonalé lásce Boží

sv. Bonaventura, 15.7. 2016

Láska "je životem ctnosti a smrtí hříchu, a jako taje vosk před tváří ohně, tak mizí hřích před tváří lásky," povzbuzuje řeholní sestry i nás velký Učitel Církve sv. Bonaventura (+1274).

 

srdce-bozi-men.jpgDosud jsem tě, služebnice Boží, poučoval o tom, jak máš ukáznit svého ducha, abys pomalu stoupala a prospívala od ctnosti k ctnosti. Zbývá mi mluvit k tobě o lásce, která dává všem ostatním ctnostem tvar a jediná vede k dokonalosti. K tomu, abychom umrtvili neřesti, abychom prospěli v ctnosti, abychom dosáhli nejvyšší dokonalosti, není nic potřebnějšího nad lásku. Ona je životem ctnosti a smrtí hříchu, a jako taje vosk před tváří ohně, tak mizí hřích před tváří lásky. Takovou moc má láska, že jen ona sama zavírá peklo, otvírá nebe, vlévá naději na spásu, člověka činí miláčkem Božím. Kdo ji má, je bohatý a šťastný, kdo ji nemá, je žebrák a ubožák. Dobře pochop, jaké důležitosti je láska, když bez ní všechno děláš zbytečně a v ní máš všechno.

Jak máš milovat, to tě učí tvůj Snoubenec v Evangeliu, když praví: „Milovat budeš Hospodina, svého Boha, z celého srdce svého a z celé duše své a z celé mysli své."[1] Poslouchej pozorně, milovaná služebnice Páně, jakou lásku žádá od tebe tvůj Ježíš. Chce, abys dala lásce napospas celé srdce, celou duši a celou mysl tak, aby se nemusel ve tvém srdci, ve tvé duši a ve tvé mysli s nikým dělit o místo. Co tedy znamená pro tebe milovat z celého srdce? Z celého srdce milovat znamená, že v ničem nenalézáme potěšení leč v Bohu. Jestliže máme rádi ještě něco jiného, už nemilujeme z celého srdce. Prosím tě, děvečko Kristova, buď v tom opatrná. Vždyť jakmile se ti zalíbí nějaká věc na tomto světě, pro ni samu už nemiluješ z celého srdce. Augustin praví: „Pane, už tě nemiluje, kdo s tebou miluje ještě něco jiného."

Pán však má být milován nejen z celého srdce, ale také z celé duše. Co to pro tebe znamená? Poslyš svatého Augustina, který tě o tom poučuje: „Milovat z celé duše znamená milovat celou vůlí bez jakékoliv výhrady." Miluješ tedy z celé duše, když ochotně činíš to, o čem víš, že Bůh žádá, a nedbáš na to, co by se chtělo tobě, světu a tělu. Miluješ z celé duše, když jsi ochotna vystavit život smrti, kdyby to bylo zapotřebí. Máš-li nějakou výhradu, tvá láska už není láskou z celé duše. Miluj tedy Boha z celé duše své, to jest srovnej naprosto a ve všem svou vůli s vůlí Boží.

 

[Český překlad převzat z časopisu Serafinský prapor, č. 6, 1948, a mírně upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Buď člověkem modlitby!
Modlitba před Nejsvětější svátostí
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 
Svatost jako cesta k moudrosti  
O Božském Srdci Páně
Zdroj života je v Tobě 
  Modlitba apoštolova 
Pod křížem

 

Související články:

Giselher ze Slatheimu: O lásce
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako v matčině lůně  
Veronika Giuliani: Láska, která spojuje duši s Bohem  
Mechtilda Magdeburská: Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité    
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Johannes Marienwerder - bl. Dorota z Montau: Dokonalost podle bl. Doroty z Montau  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska  
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Anděla z Foligna: Být zcela přetvořen v Krista  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Láska plodí milovaného i milujícího  
Maxim Vyznavač: O lásce

   

Poznámky:


[1] Mt 22,37. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2114x

další články