Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Ježíš, zahradník mé duše

Ježíš, zahradník mé duše

bl. Alžběta Canori Mora, 10.10. 2016

Mystička a matka bl. Alžběta Canori Mora (+1825), mj. současnice a přítelkyně další trinitářské terciářky bl. Anny Marie Taigi (+1837), sděluje jedno ze svých vidění, tentokrát obraz o díle milosti, které Bůh konal v její duši.

 

strom-voda-upr-men.jpg„Často se mi zjevil Pán Ježíš jako malý zahradník, jenž se neustále zabýval pěstěním mé duše, která se jevila jako malý stromeček. Když jej malým rýčem obryl, přinesl z blízké nádherné studny v drahocenné nádobě vodu, ale dříve než ji vylil na stromeček, umyl v ní ruce. Ach, jaký div se tu stal! Z jeho přesvatých ran v rukou vyteklo do vody tolik krve, že voda již nebyla jasná a průhledná, ale červená jako krev. Pak vzal nádobu, ponořil ji do vody a s velikou láskou zaléval stromeček, ale ne jak to dělávají lidé, nýbrž ze své tříboké nádoby polil nejen listy, ale i plody stromečku, přičemž voda kapala na kořeny. A jakoby to ještě bylo málo, vystoupil na nedaleký pahorek a prohlížel si s velikým zájmem stromeček, který byl nyní potřísněn jeho drahocennou krví. Pak vznesl ruce k nebi a tu začalo proudit z ran tolik světla, že lesk se obrážel na stromečku. Síla světla pronikla také kořeny. Stromeček rostl a spojil se se světlem, které ho mocně přitahovalo."

 

[Převzato z knihy Antonín Pagini: Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. Vzor křesťanské manželky a matky, Praha 1929. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o bl. Alžbětě Canori Mora  

 

Související články:

Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora  
Kolumbán: Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  
Jan Maria Vianney: Jak krásná je duše!  

 

[RSS]

Přečteno 2796x

další články