Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Sestřence Marii Guérinové

Sestřence Marii Guérinové

sv. Terezie z Lisieux, 1.10. 2016

Patnáctiletá Terezička z Lisieux (+1897) ve svém dopise z r. 1888 dodává odvahy své sestřenici Marii Guérinové (+1905) k překonání upřílišněných obav, jež jí bránily v přistupování ke svatému přijímání. Terezčina slova jsou již v tomto jejím věku prosáklá autentickou duchovní zkušeností a duchovní moudrostí.

 

1888

 

Dříve, než jsem obdržela tvá důvěrná sdělení (o různých pochybnostech), již předem jsem tušila tvé úzkosti. Mé srdce bylo spojeno s tvým srdcem. Protože jsi byla tak pokorná a tázala ses o radu ubohé Terezky, řeknu ti, co si myslím.

Způsobila jsi mi mnoho bolestí, že jsi zanechala svatého přijímání, jelikož jsi tím způsobila bolest Ježíši. K tomu třeba, aby ďábel byl hodně prohnaný, aby takto oklamal duši. terezie-z-lisieux-duben-1888-vyr-men.jpgNevíš, drahoušku, že mu tak pomáháš, aby dosáhl svých záměrů? On, hanebník, ví dobře, že nemůže přivést ke hříchu duši, která chce zcela náležet Bohu. Proto se snaží, aby ji přesvědčil, že hřeší. Již to je mnoho, avšak to jeho zběsilé zlobě nestačí ... Směřuje k něčemu úplně jinému: chce zbavit Ježíše zamilovaného příbytku. Protože sám nemůže vstoupit do této svatyně, chce, aby alespoň zůstala prázdná a bez pána. Ach, co se stane s takovým nešťastným srdcem? ... Když se ďáblovi podařilo vzdálit duši od svatého přijímání, získal vše. A Ježíš pláče ...

Vzpomeň si, Mařenko, že ten dobrý Ježíš je zde ve svatostánku výslovně pro Tebe, že hoří touhou vstoupit do tvého srdce. Neposlouchej démona, vysměj se mu a bez bázně přijmi Ježíše Pokoje a Lásky.

Avšak slyším, jak pravíš: To je názor Terezie, protože nezná mé strasti. Och, dobře je zná, tuší vše a ujišťuje Tě, že můžeš bez bázně přijímat svého jediného opravdového přítele. I ona trpěla úzkostlivými mukami skrupulantů, ale Ježíš jí dal milost, že směla denně přistupovat ke stolu Páně, i tehdy, když se domnívala, že spáchala velké hříchy. Nuže, ujišťuje tě, že též poznala, že to je jediný prostředek, jak se zbavit ďábla. Když zlý duch vidí, že jen maří čas, nechá nás na pokojí. Není možné, aby srdce, jehož jediný odpočinek je v patření na svatostánek - a takové je podle tvých slov tvé srdce -, uráželo Pána tak, aby ho nemohlo přijímat. Naopak, nedostatek důvěry uráží Ježíše a zraňuje jeho Srdce.

Pros ho vroucně, aby se tvá krásná léta neztratila v bezpodstatných obavách. Máme jen málo krátkých okamžiků života, jichž můžeme použít k rozmnožení Boží slávy. Ďábel to dobře ví. Proto se snaží, abychom ony okamžiky strávili neužitečnou prací. Drahá sestřičko, přijímej často, hodně často. Hle, to je tvůj jediný lék, chceš-li se uzdravit.

 

[Listy sv. Terezičky Ježíškovy, Ladislav Kuncíř, Praha 1926, přeložil S. M. Braito OP. Převzato z časopisu Hlas malého Petříka, roč. IV, č. 9 (25. října 1929), a jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

K andělu strážci 
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží
Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové 
Apoštolát modlitby nad apoštolát slova

 

[RSS]

Přečteno 2968x

další články