Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Druhý list Tesalonickým

Druhý list Tesalonickým

Július Pavelčík, 5.10. 2016

KNIHA - Mireia Ryšková: Druhý list Tesalonickým. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 14. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015, 152 s., ISBN 978-80-87287-74-3.

 

V roce 2015 v rámci komentářové řady Český ekumenický komentář k Novému zákonu kromě Listu Židům od Jaroslava Brože[1] vyšel také výklad Druhého listu Tesalonickým od Mireii Ryškové[2], jímž navazuje na svůj komentář k Prvnímu listu Tesalonickým z roku 2007. m-ryskova-druhy-list-tesalonickym.jpgAutorčina důvěrná a detailní znalost obou těchto novozákonních spisů se projevuje nejen v jejich srovnání, jemuž věnuje značnou část úvodu, ale také v jejich v celém komentáři průběžné konfrontaci jak na rovině obsahově-teologické, tak také na rovině jazykové a stylistické.

Z celé monografie je evidentní, že autorka má jasnou koncepci ohledně Druhého listu Tesalonickým, přehledný přístup a čitelný náhled, který je důsledně dodržován a sledován v celém komentáři. Konzistentní pozici autorky vidíme především s ohledem na její názor o „nepavlovském" charakteru listu, v jehož prospěch jsou v úvodu uváděny argumenty s ohledem na celkový charakter listu, které jsou pak potvrzovány v průběhu celého komentáře v jeho dílčích lexikálních, stylistických, historických a teologických aspektech. Tuto zcela konzistentní pozici, která nepostrádá značnou míru přesvědčivosti, podporuje rovněž jak autorčina práce s původním textem, tak také její práce a konfrontace s bohatou a aktuální sekundární odbornou literaturou.

Komentář docentky Ryškové představuje solidní, vnitřně kompaktní, po formální stránce velmi kvalitní, strukturálně přehledné, stylisticky vyvážené, kompozičně důsledné, věcně, exegeticky a teologicky korektní, vcelku tedy velmi sympatické pojednání o Druhém listu Tesalonickým. Protože je to po více než padesáti letech[3] jediný původní[4] český[5] moderní komentář k tomuto listu, nelze než jej doporučit k publikování pro užitek všem českým zájemcům o něj.

 

Od téhož autora:

Bible
Kniha Zjevení
Apoštol Pavel a Písmo
Bible a moderní kritika
Evangelium podle Jana
Číst Bibli zase jako Bibli
Hebrejská bible a dějiny
Desatero božích přikázání
Evangelium podle Matouše
K bohatým v Jakubovom liste
Benedikt XVI.: Verbum Domini
Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře
D. Marguerat: Úvod do Nového zákona
Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla 
Nové teologie Starého zákona a dějiny
Obtížné oddíly Předních proroků
Pavel z Tarsu a jeho svět

Úvod do Nového zákona
  O marnotratném otci
Zjevení Janovo

   

Poznámky:


[1] Jaroslav Brož: List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 16. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015.

[2] Čtenáři Revue Theofil už byli seznámeni s její velkou monografií o apoštolu Pavlovi: Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014.

[3] Asi v r. 1956 vyšel v Praze komentář od Jindřicha Mánka Výklad I. a II. Listu Soluňským (Skripta Husovy čs. bohoslovecké fakulty).

[4] Do češtiny byl v řadě Malý stuttgartský komentář jinak přeložen výklad obou listů do Soluně v jednom svazku: Knoch, O.: První a druhý list Soluňanům, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000.

[5] Ve slovenštině je k dispozici publikace Františka Trstenského Prvý a Druhý list Solúnčanom: Exegeticko-teologická analýza, Katolícke biblické dielo, Ružomberok 2013.

 

[RSS]

Přečteno 3107x

další články