Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus nade všechno

Kristus nade všechno

sv. Ambrož Milánský, 18.11. 2016

"Kdo získal Krista, získal všechno" - další z kristocentrických rozjímání svatého milánského biskupa Ambrože (+397), jež jsou vybrána z jeho rozličných děl.

   

jezis-kristus-ram-men.jpg

 

 

Kristus je ze všech dober dobro nejvyšší. Kolik dober je v tomto jediném dobru obsaženo?

Zdali je možné nalézt větší štěstí než být s Kristem? Jemu náležet jako úd náleží tělu?

Nechceme být poddáni věcem pozemským, jež pro nás přece jen vždy zůstávají cizími, nýbrž chceme mít jenom jednoho pána, Krista.

*

Kde je pokoj, tam je Kristus, Kristus je pokoj. Kde je spravedlnost, tam je Kristus, Kristus je spravedlnost.

Kristus je naším odpočinutím. Vždyť řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji."[1] Pravé odpočinutí není na zemi, nýbrž v nebi.

Velikým lékem pro nás je přijímat útěchu od Krista.

Kristus je pravou radostí a rozkoší duše. On je samá radost, samá rozkoš.

Pevné kořeny má naše radost a veselí, radujeme-li se v Kristu. Radost světa zmizí se světem. Věčnou radost má ten, kdo se raduje v Bohu.

Hostinou plnou radosti a pokoje je spočívat v Kristu a požívat jeho radosti.

Zproštěn námah je ten, kdo se dostal ke Kristu.

Nikdo ti nemůže vzít Krista, nevzdáš-li se ho ty sám.

*

Kdo by byl tak bohatý jako Kristus? U Krista nalezneš vždycky nadbytek, nikdy nedostatek.

Chudý přišel na svět, avšak pro všechny měl hojnost darů.

Jak neskonale bohatý je ten, který nás obohatil svou chudobou!

Již Kazatel ve Starém zákoně to věděl! Bohatství a spokojenost pod sluncem nenalezneš.

Kdo je však přece jen chce získat, nechť je bohatý a spokojený v Kristu.

*

Jediný Kristus je všechno.

Kde je Kristus, tam je všechno: jeho pravda, odpuštění hříchů, milost, rozhraní mezi životem a smrtí.

Kdo získal Krista, získal všechno.

I kdybych neměl nic, patří mi vše, mám-li Krista.

Kristus je nebem mé duše, mým královstvím.

*

Mým podílem je Pán.

Toto nemůže říci každý. Především tak nemůže říci lakomec. Hned by se proti němu ozvala lakota a řekla by mu: „Nejsi můj? Učinila jsem tě svým otrokem. Zaprodal ses mi za kus zlata."

Ani hýřil nemůže říci: Mým podílem je Pán. Neboť ihned se proti němu pozvedá hýřivost a praví: „Nejsi můj! Tenkrát za nestřídmého hodování jsem tě učinila svým nevolníkem. Můj jsi, mně zůstaneš upsán. Tak nemírná poživačnost svědčí proti tobě."

 

[Převzato z časopisu Škola Božského Srdce Páně, říjen 1917. Jazykově upraveno a doplněno poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Eliáš a půst 
Matka Boží, vzor panenství  
Otevři svá ústa Božímu Slovu  
O svátostech (De sacramentis)  
Kristus smířil svou krví svět s Bohem 
Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš 
Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby
O tajemstvích (De mysteriis)  
Kříž Kristův nám navrací ráj  
Svatá Eucharistie 
Znalost Krista

   

Související články:

Ježíš Kristus
Richard Rolle: Hledal jsem Ježíše...  
Ambrož: Otevři svá ústa Božímu Slovu  
Tomáš Akvinský: Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk 

 

Poznámky:


[1] Lk 23,43.

 

[RSS]

Přečteno 3440x

další články