Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Jak Ježíš odpočívá v čistých duších

Jak Ježíš odpočívá v čistých duších

sv. Marie Magdaléna de'Pazzi, 4.12. 2016

O tom, jak Pán nachází "šabat" v čisté lidské duši, která následně spočívá v lůně Pánově, jímž jsou Jeho boholidské rány, nás zpravuje svatá karmelitka Marie Magdaléna de'Pazzi (+1607), jejíž jubilejní rok (2016-2017), vyhlášený papežem Františkem, nyní prožíváme.

 

jezsi-kristus-a-marie-magd-de-pazzi-vyr-3-men.jpg[Sv. Marie Magdaléna] pochopila (ve vytržení), že Ježíš má takové zalíbení v čisté duši, že do ní stále chodí odpočívat a nachází v ní nesmírné potěšení. K tomu jí říkal: „Moje dceruško, víš, jak si počínám v čisté duši? Stejně jako velký pán, který když vede válku a je někým pronásledován, uchýlí se do některé ze svých pevností, kde se dá žít bez obav, že bude urážen. Tak i já používám tuto čistou duši jako svou pevnost, vybavenou všemi zásobami potravin, do níž se uchyluji, jsem-li urážen světáky a pronásledován hříšníky, odpočívám si tam a nacházím potěšení v jejích čistých touhách."

Pochopila, že Ježíš chce té duši dát odpočinek v sobě, a jelikož ji má pro její čistotu jako pevnost, kam se uchyluje před urážkami, jež proti němu strojí nepřátelé, učinil pro ni ze svého těla schodiště, po němž by k němu mohla vystoupit a vstoupit do jeho pěti ran, z nichž Ježíš vytvořil pět útulků, aby se tam duše mohla utíkat a skrýt, je-li pronásledována svými nepřáteli; tam si s ním může odpočinout, je-li unavena zápasy a trampotami tohoto ubohého života. Navíc udělal ze své hlavy krásný park, kde se může procházet a osvěžovat se; a to je jeho moudrost.

 

[Převzato s laskavým svolením vydavatele z knihy Marie Magdaléna de Pazzi (1566-1607): O extázi. Výběr z listů, Refugium, Olomouc 2016; přeložil Josef Koláček.]

maride-magd-de-pazzi-o-extazi-listy-men.jpg 

Více o sv. Marii Magdaléně de'Pazzi

 

Od téže autorky:

Překážky Duchu svatému v nás

 

Související články:

Maxim Turínský: Kristus je den
Johannes Franke: O blahoslavené Panně
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Jan Evangelista Urban: ejvětší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Lukáš Drexler: Rány Kristovy  

   

[RSS]

Přečteno 3444x

další články