Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Modlitba za jednotu

Modlitba za jednotu

John Henry Newman, 18.1. 2017

Modlitba slavného konvertity a kardinála Johna Henryho Newmana (+1890) za jednotu křesťanů, v níž nezdůrazňuje ani tak společné "průniky" ("oikúmené") všech křesťanských vyznání, ale spíše Petrův stolec coby výraz a nástroj jednoty, který založil sám Pán Ježíš Kristus.

 

jezis-petr-klice-001-men.jpgÓ Pane Ježíši Kriste, jenž jsi před svým utrpením prosil za své učedníky, aby všichni byli jedno, jako Ty jsi v Otci a Otec v Tobě,[1] shlédni milostivě na nejednotnost mezi těmi, kteří vyznávají víru v Tebe, a zhoj četné rány, jež lidská pýcha a satanův úskok zasadil Tvému lidu.

Prolom stěny, jež křesťanské společnosti a vyznání navzájem oddělují. Milosrdnýma očima pohlédni na duše, jež se zrodily v té či oné společnosti, která není dílem Tvým, ale lidským.

Zbav vězně neoprávněných způsobů bohopocty a přiveď je všechny k jediné společnosti, kterou jsi na počátku založil Ty sám - k jedné, svaté, katolické a apoštolské Církvi.

Nauč všechny lidi, že Stolec Petrův, sv. Církev římská je základem, středem a nástrojem jednoty. Otevři jejich srdce pravdě dávno zapomenuté, že svatý otec, papež, je Tvým zástupcem a představitelem, a že poslouchajíce ho ve věcech víry, poslouchají Tebe, aby tak, jako je jen jedna rodina na nebesích, byla i jedna společnost na zemi, jež vyznává a oslavuje Tvé svaté jméno. Amen.

 

[Český překlad převzat z Časopisu českých bohoslovců, č. 4 (duben 1948), a mírně jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Bůh a já 1 
Bůh a já 2 
Bůh a já 3 
Bůh a já 4 
Bůh a já 5 
Bůh a já 6 
Bůh a já 7 
Bůh a já 8 
Bůh - Stvořitel
De Profundis - Z hlubin
Duše v očistci vzývají Hospodina
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích 
Traktát o Nejsvětější Trojici
Modlitba za světlo pravdy
Zkreslené křesťanství
Před rozjímáním 

 

Související články:

Cyprián: O jednotě Církve
Cyprián: Prvenství je dáno Petrovi
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo
Frederick William Faber: Církev
  Augustin: Jsme Jeho tělem

 

Poznámky:


[1] Srov. J 17.

 

[RSS]

Přečteno 2982x

další články