Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O pokoji

O pokoji

sv. Norbert z Xantenu, 13.2. 2017

Úryvek z traktátu sv. Norberta (+1134), zakladatele premonstrátského řádu a pozdějšího arcibiskupa magdeburgského, o ctnostech.

 

norbert-z-xantenu-002-men.jpgNáš Spasitel, když se vracel k Otci, dal učedníkům jako zvláštní dar přikázání pokoje, kdy řekl: „Svůj pokoj vám dávám.[1] V pokoji jsem vás vyslal, v pokoji vás najdu." Když odcházel, chtěl dát to, co toužil při návratu u všech nalézt. A důstojnost tohoto pokoje ukázal na jiném místě, když řekl: „Blahoslaveni pokojní, neboť oni budou nazváni syny Božími."[2] Nuže, synem Božím se počíná nazývat ten, kdo již počal být pokojným. Nechce nazývat synem Božím toho, kdo si nechce oblíbit pokoj. Zapírá Boha Otcem ten, kdo pohrdá být pokojným. Avšak tento pokoj je třeba zachovávat s dobrými a s těmi, kdo zachovávají Boží přikázání, nikoli s nespravedlivými a s bezbožníky, kteří zachovávají pokoj mezi sebou ve svých hříších. Pokoj Kristův vede k věčné spáse; pokoj, který je v ďáblu, spěje k věčnému zatracení. Pokoj vždycky je třeba mít s dobrými a boj s neřestmi, vpravdě je třeba nenávidět špatnosti bezbožných lidí, nikoli lidi samé, třebaže jsou špatní, neboť jsou Boží tvorové. Než pokoj, který máme s dobrými, spojuje svornost bratří a lásku k bližním. Pokoj si zasluhuje zcela zvláště Ducha Božího. Pokoj je otcem lásky, pokoj je známkou svatosti. O něm praví Pán ústy proroka: „Milujte pokoj a pravdu."[3] Pokoj je zdravím lidu. Pokoj je slávou kněze, radostí vlasti, postrachem nepřátel viditelných i neviditelných. Všemi silami je třeba zachovávat pokoj. Kdokoli trvá ve svatém pokoji, trvá v Bohu a s jeho svatými. Knězi náleží v pokoji připomínat lidu, co má činit. Lidu náleží pokorně slyšet, k čemu kněz vyzývá. Cokoli se nesluší, tomu má pastýř zabraňovat, aby se nestalo. A lid má poslouchat, aby toho nečinil.

 

[Z traktátu sv. Norberta o ctnostech, přeloženého z mnichovského kodexu, fol. 46-48. Český překlad převzat z časopisu Déšť růží, č. 3, 1934 (VI. ročník), a jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Antonín Paduánský: "Pokoj vám!"
František Saleský: Pokoj zklidněné duše v Bohu 
Lev Veliký: Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje 
Kolumbán: Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  

 

Poznámky:


[1] J 14,27.

[2] Mt 5,9.

[3] Zach 8,19.

 

[RSS]

Přečteno 2993x

další články