Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého

Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého

sv. Lev Veliký, 27.2. 2017

"Hle, nyní je čas příhodný, hle, nyní jsou dny spásy!" píše apoštol Pavel. A co od nás tento "den" očekává a k čemu nás vyzývá, to rozvíjí ve svém kázání svatý papež Lev Veliký (+461).

 

lev-veliky-001-upr-men.jpgKdyž vám, miláčkové, mám kázat o nejsvětějším a největším půstu, jak bych lépe mohl začít než užitím slov Apoštola, v němž mluvil Kristus, a než říci, co bylo čteno: „Hle, nyní je čas příhodný, hle, nyní jsou dny spásy!"[1] Ačkoliv totiž všechny doby jsou plny Božích darů a vždycky máme přístup k Božímu slitování jeho milosti, přesto se nyní mysli všech věřících mají pohnout s větším úsilím, aby postoupili dále v duchovním životě, a mají se nadchnout větší důvěrou, když nás vyzývá návrat onoho dne, v němž jsme byli vykoupeni, k veškerým dobrým skutkům: abychom tak slavili všepřevyšující tajemství umučení Páně očištěním těla i ducha. Tak velkým tajemstvím by sice příslušela tak trvalá zbožnost a stálá úcta, abychom stále zůstali před Božím obličejem takovými, jak máme být shledáni dobrými přímo ve svátek Vzkříšení, ale protože jen málo lidí je tak statečných a pro křehkost těla se uvolňuje přísnost a péče o život nás rozptyluje mnohými starostmi, znečistí se pozemským prachem i sebezbožnější srdce. A tu máme z Božího ustanovení veliký prostředek ozdravení, že nás léčí k obnovení čistoty mysli čtyřicetidenní půst, v němž zbožné skutky a čisté posty mají vykoupit a vyvážit viny ostatní roční doby.

Vstupujíce tedy, milovaní, do dnů tajemných, ustanovených k očištění ducha i těla posvátným způsobem, snažme se poslouchat apoštolských příkazů a očisťme se ode vší tělesné i duchovní poskvrny, aby duch, jenž je postaven pod zákon Boží a má být vůdcem svého těla, nabyl skutečně důstojné nadvlády, když očistíme zápas, který se stále vede mezi obojí naší stránkou, duchovní a tělesnou, abychom nedali nikomu pohoršení a tím nedali záminku pomlouvačům, neboť bychom byli právem káráni od nevěrců - a našimi chybami se vyzbrojí bezbožné jazyky proti náboženství -, kdyby způsoby a mravy postících se křesťanů nesouhlasily s čistotou dokonalé zdrženlivosti. Vždyť vrchol našeho postu nespočívá jen ve zdrženlivosti a brát tělu potravu je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého.

 

[Řeč 42,4 postní. Český překlad převzat z časopisu Serafinský prapor, č. 3 (březen), 1936 (XVI. roč.), a jazykově upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí 
Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje 
Řeč na Narození Páně

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Postní doba  
Klement Římský: Čiňme pokání!  
Lev Veliký: Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Petr Chrysolog: Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti  
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Antonín Paduánský: O postu 

 

postni-inspirace-13.jpg
   

Poznámky:


[1] 2Kor 6,9.

 

[RSS]

Přečteno 3055x

další články