Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Zač se modlit především?

Zač se modlit především?

Origenes, 20.2. 2017

Drobný úryvek z Origenova (+253) díla "Proti Kelsovi" na téma modlitby, ve kterém je však řečeno mnohé, a to ne jen o modlitbě.

   

003-cb-vyr-upr-ram-modr-men.jpg

   

I nejprostší křesťan dobře ví, že každé místo na světě je součástí kosmu a celý kosmos je svatyní Boha. Když se tedy modlí na jakémkoliv místě, uzavírá zrak smyslů, otevírá zrak duše a povznáší se nad celý kosmos. A nezastavuje se na vrcholku nebe[1], ale jakmile vystoupal myslí až nad nebe, veden Božím Duchem, jako kdyby již opustil kosmos, neprosí Boha o přízemní dobra. Ježíš ho totiž naučil žádat ne o věci nicotné, to jest smyslové, ale výlučně o věci velké a skutečně Božské,[2] které z milosti Boží vedou k blaženosti spočívající v Bohu, skrze Jeho Syna, Slovo, které samo je Bohem.

 

[Origenes: Proti Kelsovi, VII, 44. Na základě polského překladu Stanisława Kalinkowskiego v Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, Kraków 1993, převzatého z Orygenes: Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, a s přihlédnutím k řeckému originálu přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

"Učinil mne vybraným šípem" 
Proti Celsovi (Contra Celsum) 
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Především se oddej četbě Božích Písem! 

 

Související články:

Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Jan M. Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání  
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Modlitba je světlem duše
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 2/2
Lukáš Drexler: Filokalie konečně mluví česky! 
Evagrius Pontský: Komentář k Modlitbě Páně 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby 
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Bonaventura: Buď člověkem modlitby! 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Modlitbou tvoříme spolu s Bohem svět 
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Tertulián: Modlitba je duchovní oběť 
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba 

 

Poznámky:


[1] Řec. επι την αψιδα ... του ουρανου [epi tén hapsida ... tú úranú] - dosl. „na klenbě nebes". Pozn. překl.

[2] A jinde Origenes toto v narážce na Mt 6,33 (a paral. v Lk 12,31) doplňuje: „... a žádejte (věci) nebeské, a budou vám přidány (věci) pozemské" (or. 2,14; Selecta in Ps. 4), podobně jako jeho předchůdce v alexandrijské katechetické škole, Klement Alexandrijský: „Žádejte, praví (Ježíš), velké (věci), a budou vám přidány malé" (Strómata I,158,2). (Oboje citováno dle Novozákonní apokryfy I. Neznámá evangelia, Praha 2001, s. 39.) Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 3331x

další články