Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Pravoslávna ikona - kánon a štýl II.

Pravoslávna ikona - kánon a štýl II.

Lukáš Drexler, 10.3. 2017

KNIHA - Alexander Strižev: Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. K teologickej analýze obrazu, Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2015, 304 s., přel. M. Gajdoš.

 

strizev-pravoslavna-ikona-ii-uk-2-men.jpgBratislavské vydavatelství Oto Németh po pěti letech navázalo na svůj předchozí titul Pravoslávna ikona - kánon a štýl I. a roku 2015 vydalo v překladu z ruštiny jeho pokračování Pravoslávna ikona - kánon a štýl II., s týmž podtitulem jako u prvního dílu K teologickej analýze obrazu, který opět editoval ruský prozaik, literární vědec a bibliograf Alexander Nikolajevič Strižev (nar. 1934).

Tak jako v prvním případě se jedná o sborník kratších statí více autorů, ve většině případů shodných s autory prvního dílu (zejména jména Jevgenij Trubeckoj, Leonid Uspenskij, Pavel Florenskij, mnich Gregor /Krug/, Vladimir Losskij a další). Texty tohoto druhého sborníku se po několika úvodních obecných tématech (chrám, ikonostas...) zabývají zejména jednotlivými typy či okruhy ikon: Nejsvětější Trojice, Nerukotvorený obraz Spasitele, Ježíš Kristus jako „Starý dnů", Bůh Otec, narození a vtělení Krista, Křest Páně, Kristův vjezd do Jeruzaléma, Kristovo sestoupení do podsvětí a jeho vzkříšení, Kristovo Proměnění a jeho Nanebevstoupení, Poslední soud, Sofie, Bohorodička, Povýšení sv. Kříže, Svátek všech svatých jako i ikony některých konkrétních svatých (Elijáš, Sergej, Tryfón...) ad. Za texty je pak v závěru doplněn „Slovník ikonografa", vysvětlující některé pojmy k ikonografickému tématu.

Samotné texty jsou velmi hojně proloženy zejména černobílým obrazovým doprovodem (většinou reprodukcemi tematických ikon korespondujících s daným textem, dohromady je zde 150 černobílých reprodukcí) a mezi jednotlivými články pak na křídovém papíře 32 barevnými reprodukcemi ikon z Ikonopisecké dílny Archanjela Rafaela, s níž je Vydavatelství Oto Németh, vydávající sborník, spřízněno.

Kniha nabízí velmi hutný materiál jak pro zájemce o samotnou ikonografii (tvůrce ikon, teoretiky a historiky umění, teology atp.), tak pro zájemce o duchovní užitek plynoucí z ikon, neboť proto se ikony „píší", aby nazírajícímu na ně zprostředkovaly nebeskou blahodať a požehnání a pozvedli ho k věčnému nazírání již ne obrazu (řec. eikon), ale skutečnosti samé, k níž ikona pouze zve a k jejímuž nazírání pomáhá. Texty sborníku totiž nesledují jen vyloženě akademický či „teoretický" zájem, ale mnohde vedou spíše k rozjímavé „četbě ikon": od slov k obrazu a od obrazu ke Skutečnosti. Proto lze knihu doporučit jak zmíněným badatelům a „teoretikům", tak široké, i laické čtenářské obci, neboť její příspěvky jsou psány jednoduše a srozumitelně, ač zároveň erudovaně a obsažně. V tom se tento druhý sborník liší od prvního, který byl zaměřen právě na teologii a teorii ikony a ikonopisectví. Ve druhém dílu sborníku však velmi výrazně převažuje zejména teologický a duchovní výklad jednotlivých ikon, jak lze vyčíst i z níže uvedeného obsahu publikace.

Tuto hodnotnou knihu lze zakoupit přímo u slovenského vydavatele: http://www.ikona.sk/knihy.htm.

 

Prezentace knihy (pdf)

 

banner-dielna-arch-rafaela-2.jpg

   

Obsah sborníku:

 

Ikona a chrám

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikona a chrám

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Staro-ruský chrám

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Chrám - modlitbové horenie k nebesiam

Leonid Uspenskij: Otázka ikonastasu

Kňaz Pavel Florenskij: Ikonostas - zjavenie nebeských svedkov

 

Myšlienky o jednotlivých ikonách

Prepodobný Jozef Volocký: Kráľovský a anjelský obraz životadarnej Trojice

Mních Gregor (Krug): Myšlienky o Svätej Trojici

Mních Gregor (Krug): Myšlienky o Bohu Otcovi

Mních Gregor (Krug): O zobrazení Boha Otca v pravoslávnej cirkvi

Mních Gregor (Krug): A odpočinul si Boh na siedmy deň

Mních Gregor (Krug): Ježiš Kristus Starý dňami

Vladimír Losskij: „Obraz Boha a obraz sluhu"

Leonid Denisov: Dejiny originálneho rukou neutvoreného obrazu Spasiteľa na základe svedectva byzantských autorov

Leonid Uspenskij: Rukou neutvorený obraz Spasiteľa

Mních Gregor (Krug): Rukou neutvorený obraz

Mních Gregor (Krug): Narodenie Krista

Natália Čugrejeva: „Slovo sa stalo telom" - ikona Narodenia Krista

Protojerej Juraj Drobot: Postava Pastiera na ikone Narodenia Krista

P. Pavlovič: Ikonografia Narodenia Krista

Mních Gregor (Krug): Pánov krst. Bohozjavenie

Mních Gregor (Krug): Stretnutie Pána

Mních Gregor (Krug): Vstup do Jeruzalema

Natália Čugrejeva: „Na tretí deň si vstal, Adama si zdvihol z hrobu"

Mních Gregor (Krug): O zobraziteľnosti Kristovho vzkriesenia

Mních Gregor (Krug): Zostúpenie do podsvetia

Irena Šalina: Pskovské ikony „Zostúpenia do podsvetia"

Mních Gregor (Krug): Nanebovstúpenie Pána

Mních Gregor (Krug): Premenenie Pána

Ľudmila Ščennikova: O niektorých literárnych prameňoch ikonografie „Spasiteľ v silách"

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikonografia hrozného súdu

N. V. Kvlividze: Novgorodská ikona Sofie, Božej múdrosti

Eugénia Novoseľskaja: „Zjavila si sa, Bohorodička"

Mních Gregor (Krug): Ikony Božej Matky

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikona „Z Teba, Milostiplná, raduje sa všetko tvorstvo"

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Všetko, čo dýcha, nech oslavuje Pána

Mních Gregor (Krug): Narodenie presvätej Bohorodičky

Mních Gregor (Krug): Zvestovanie presvätej Bohorodičke

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikona presvätej Bohorodičky „Ochrankyne"

Mních Gregor (Krug): O dvanástich sviatkoch

Mních Gregor (Krug): Deň Svätej Trojice, Päťdesiatnica

Mních Gregor (Krug): Povýšenie Pánovho Kríža nad celým svetom

Mních Gregor (Krug): Stichra o Dobrom Pastierovi

Mních Gregor (Krug): Sviatok všetkých svätých

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Maľba cárskych dvier

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikona proroka Eliáša

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Svätý Juraj Triumfátor

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikony Flóra a Laura

Leonid Denisov: Ako písať ikonu svätého mučeníka Tryfóna?

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Ikona prepodobného Sergeja

Knieža Jevgenij Trubeckoj: Zem ako svet všetkého tvorstva

 

Prílohy

Slovník ikonografa

O autoroch

Krátka bibliografia

 

Ukázky z knihy:

 

3-men.jpg

5-men.jpg

9-men.jpg

11-men.jpg

Další ukázky z knihy:

Mnich Gregor (Krug): A odpočinul si Boh na siedmy deň
Mnich Gregor (Krug): Ježiš Kristus Starý dňami
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu

 

Související články:

Pravoslavný kříž
Miroslav Iľko: Ikonostas
Ikonostasy (fotogalerie)
Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 1/2
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 2/2
Ladislav Németh: Pravoslávna ikona - kánon a štýl
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu  

 

[RSS]

Přečteno 3919x

další články