Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Pán se sklonil, člověk povstal

Pán se sklonil, člověk povstal

Klement Alexandrijský, 14.4. 2017

Duchovní odkaz církevních otců je nepřebernou studnicí duchovní inspirace a moudrosti, neboť otcové a starověcí autoři čerpali z nevyčerpatelného Pramene, vytrysklého na golgotském Kříži, jak ukazuje i krátký úryvek z díla Klementa Alexandrijského (2.-3. stol.) "Pobídka Řekům" ("Protreptikos").

   

ukrizovani-012-men.jpg
 

 

A jestli chcete, můžeme se krátce podívat na to, jak se Boží dobrota projevovala od počátku. Když si první člověk hrál svobodně v ráji, byl ještě Božím dítětem. Pak se ale nechal svést tužbami a podlehl slasti. (Had je alegorií slasti: plazí se po břiše, zemitá špatnost, která se obrací k hmotnému). Chlapec tak svou neposlušností zmužněl, a že svého Otce neposlechl, začal se před Bohem stydět. Jakou sílu má slast! Člověk, který byl původně ve své prostotě svobodný, byl nalezen v poutech hříchu! Pán se rozhodl jej z těchto pout znovu vysvobodit, nechal se spoutat v těle (to je božské mystérium!), hada si podmanil a tyranskou smrt zotročil. A co je nejpodivuhodnější, ukázal svýma rozpřáhlýma rukama, že je onen člověk, kterého obloudila slast a spoutala zkaženost, zase volný. Ó jaký mystický zázrak! Pán se sklonil, člověk povstal - a ten, který vypadl z ráje, přijímá za svou poslušnost větší trofej - nebesa!

 

[Klement Alexandrijský: Protreptikos, XI (111). Český překlad Matyáše Havrdy převzat s laskavým souhlasem nakladatelství a vydavatelství Herrmann & synové z knihy Klement Alexandrijský: Pobídka Řekům, Herrmann & synové, Praha 2001.]

   

Více o Klementovi Alexandrijském

 

Od téhož autora:

Strómata  
Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Nemoc těla je nástrojem k uzdravení duše z hříchu  
Křest Duchem svatým 

   

Související články:

Jacopone da Todi: Kříž Páně
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
Ambrož Milánský: Je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš   
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce  
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Kdo jsi, Bože?
Chvála Kříže

 

[RSS]

Přečteno 3926x

další články