Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Duše si přeje zemřít s Ježíšem

Duše si přeje zemřít s Ježíšem

Angelus Silesius, 14.4. 2017

Báseň slezského barokního mystického básníka a konvertity ke katolicismu Johanna Schefflera (+1677), známého spíše pod pseudonymem Angelus Silesius ("Anděl Slezský"), o spojení duše křesťana s umučeným Kristem.

   

pieta-vyr-upr.jpg

   

Bědy, žaly, muka, úzkosti a utrpení,

Ježíš můj je mrtev, mezi živými už není;

jenž byl jedinou mou nadějí,

strnulý spí v smrtelném záchvěji.

 

Vezmi nyní, vezmi toto moje žití,

nespočinu, dokud u tebe mi nelze býti.

 

Nic už není v širém světě,

co by mohlo moje smysly spokojit;

moje radost, moje těcha, Boží Syn,

moje láska, život můj, vše prchlo jako stín.

 

Vezmi nyní, vezmi toto moje žití,

nespočinu, dokud u tebe mi nelze býti.

 

Dobře vím, že vše to bylo k mému dobru,

když jsi prolil svoji drahou krev;

pomoz, abych splatil tobě tento dluh,

pomoz, abych stále sobě odumíral.

 

Vezmi nyní, vezmi toto moje žití,

nespočinu, dokud u tebe mi nelze býti.

 

Dej mi svoje utrpení, kříž a muka,

vtiskni mi též svoje jizvy krvavé;

pocti mne svou potupou,

podobným mne učiň smrti své;

 

vezmi nyní, vezmi toto moje žití,

nespočinu, dokud u tebe mi nelze býti.

 

Ježíši, mne nenechávej zde,

vezmi mne též s sebou do hrobu!

Dovol, aby schrána tvého srdce sladkého

byla hrobem mým a svatým zátiším.

 

Ježíši, teď vezmi toto moje žití,

nespočinu, dokud u tebe mi nelze býti.

 

[Český překlad F. X. Juránka SJ převzat z časopisu Posel Božského Srdce Páně, roč. VI, č. 3 (březen 1940).]

 

Od téhož autora:

Cherubínský poutník

 

Související články:

Jacopone da Todi: Kříž Páně
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Kdo jsi, Bože?
Chvála Kříže

 

[RSS]

Přečteno 4182x

další články