Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > A odpočinul si Boh na siedmy deň

A odpočinul si Boh na siedmy deň

Mnich Gregor (Krug), 18.7. 2017

Ruský pravoslavný ikonopisec a mnich Gregor Krug (+1969) stručně představuje hlubokou symboliku jedinečné ikony o Božím odpočinku sedmého dne po stvoření světa, jak nás o tom zpravuje Písmo. Slovenské znění.

   

a-odpocinul-001-men.jpg
(pro zvětšení klikni na obrázek)

 

Na tejto pozoruhodnej ikone je všetko naplnené hlbokou a tajomnou priezračnosťou: aj bohatstvo najľahších zelených odtieňov, usporiadaných ladne, aj pohyb základných línií, aj rozmiestnenie zobrazení, akoby nasmerovaných k samotnému stredu ikony, aj jej veľmi jednoduchý, trocha geometrický charakter. Všetko na tomto obraze dýcha bezhraničnou nebeskou výškou.

Pozoruhodnou výškou je ožiarený samotný úmysel ikony, na ktorej ikonopisec, ktorý vytvoril tento obraz, vyjadril odpočinok Pána zástupov, oddych od diel tvorenia sveta, a v tomto odpočinku, v prorockých snoch prozreteľnosti, vykúpenie sveta, vtelenie Boha Slova, prebývanie Emanuela, ktorý jestvuje od vekov, v útrobách Otca, v útrobách Božej Matky...

Ikona má nasledujúcu štruktúru: samotný stred ikony zaberajú nebeské kruhy; sú dva, pričom stredný kruh alebo sféra, akoby nebo nebies, obsahuje základný úmysel ikonopisca. Takmer uprostred, troška napravo, je zobrazené lôžko a na lôžku je v žiarivo bielych rúchach zobrazený odpočívajúci Boh Otec v podobe starca so snehobielymi dlhými vlasmi a bradou. Poloha tela i hlavy sú plné hlbokého pokoja siedmeho dňa, odpočinku od diel šiestich dní, od práce tvorenia sveta. Celý vnútorný nebeský kruh je plný cherubínov, naplnených ľahučkou a jasnou zelenou farbou, ktorí obklopujú lôžko. Celý priestor sféry je zaplnený pohybom cherubínskych krídel, pričom táto hojnosť trblietavých krídel zosilňuje dojem pokoja a sna, ale Boh Otec nie je zobrazený ako ponorený do plného pokoja. Hlavu má naddvihnutú a oči má otvorené a obrátené k Božej Matke, zobrazenej na ľavej strane vnútorného nebeského kruhu. Božia Matka je zobrazená s pozdvihnutými rukami a na hrudi má Spasiteľa Emanuela, ktorého obklopuje nebeská sféra. Nad hlavou Božej Matky je ohnivý cherubín, ktorý krídlami tôni Spasiteľa i Vždy Pannu. Nad zobrazením Božej Matky a Pána zástupov, nad týmto vnútorným nebom, je zobrazený vojvodca nebeských mocností, archanjel Michal, so sférou v ľavej ruke.

Všetky tri nebeské kruhy sú vpísané do hviezdy, ktorá sa skladá z dvoch štvorcov, akoby položených jeden na druhom. Takáto hviezda predstavuje obraz Otcovej slávy, veniec Pána zástupov, a zvyčajne obkolesuje hlavu Boha Otca. V najvrchnejšej časti ikony je zobrazená Svätá Trojica, celá napísaná výlučne zelenou farbou. Trojica tu znamená Veľkú radu Presvätej Trojice - poradu o stvorení sveta. Pri zobrazení Trojice už nejde o jej zjavenie sa Abrahámovi a Sáre, ale o poradu troch anjelov veľkej rady o stvorení sveta a o spásnej obnove vykupiteľskou obetou Boha Slova, ktoré prijíma telo. Nižšie je zobrazený pripravený prestol, na ktorom sa bude uskutočňovať nekrvavá obeta. V blízkosti štyroch uhlov ikony sú umiestnení, uzatvorení do kruhov, štyria evanjelisti, ktorí ohlasujú spásu štyrom končinám sveta.

   

a-odpocinul-002-vyr-men.jpg
(pro zvětšení klikni na obrázek)

   

a-odpocinul-006-vyr-men.jpg
  (pro zvětšení klikni na obrázek)

 

Více tematických ikon v Galerii Theofil  

 

[Mních Gregor Krug: Myšlienky o ikone, Paríž 1978, s. 87-88; slovenský překlad Marcela Gajdoše převzat s laskavým souhlasem Vydavateľstva Oto Németh z knihy Alexander Strižev: Pravoslávna ikona. Kánon a štýl II., Bratislava 2015, s. 78-82; obrazový doprovod archiv redakce Revue Theofil.]

 

Možnost zakoupení knihy Alexander Strižev: Pravoslávna ikona. Kánon a štýl II. zde
 
banner-dielna-arch-rafaela-2.jpg

 

Od téhož autora:

Ježiš Kristus Starý dňami 

 

Související články:

Pravoslavný kříž
Miroslav Iľko: Ikonostas
Ikonostasy (fotogalerie)
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 1/2 
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 2/2 
Ladislav Németh: Pravoslávna ikona - kánon a štýl  
Hilarius z Poitiers: Bůh Otec - Zdroj všeho 

 

[RSS]

Přečteno 4645x

další články