Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježiš Kristus Starý dňami

Ježiš Kristus Starý dňami

Mnich Gregor (Krug), 14.8. 2017

Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či "Věkovitého") ze 7. kap. Danielovy knihy. Jaké k tomu má v tomto případě důvody, to ve stručnosti vysvětluje orthodoxní ikonopisec a ikonolog mnich Gregor Krug (+1969). Slovenské znění.

 

Zdá sa, že je potrebné vrátiť sa k obrazu Otcovstvo. Tento obraz bol zrejme myslený ako obraz predvečného zrodenia Syna z Otca, ale mocou akejsi vnútornej nevyhnutnosti sa vzápätí mení na obraz Svätej Trojice, pričom táto Trojica nie je úplná, nie je dokonalá, samotná jej ikonografická štruktúra predstavuje neúnosné bremeno. Základným úsilím tohto obrazu je zobrazenie Trojice, ktorá sa ponára do svojich útrob. Celému zobrazeniu panuje veľkolepý obraz Otca, pričom Syn, zobrazený v podobe Emanuela, je umiestnený akoby v útrobách Otca. Svätý Duch v podobe holubice je svojou podobou nekonečne umenšený oproti obrazu Syna a Otca; je zobrazený v lone Syna, obkolesený mandorlou, so zloženými krídlami, alebo ako sa vznáša, alebo inokedy akoby vylietal z lona Emanuela. Vo vnútri dochádza k nesmierne zaťažujúcemu pohybu.

otcovstvi-trojice-001-men.jpg    otcovstvi-trojice-002-men.jpg

(pro zvětšení klikni na obrázek) 

Zdá sa, že takto zobrazený obraz Trojice, veľkolepý a slávnostný, ukrýva v samotných svojich základoch nenapraviteľnú chybu; usiluje sa mať spätosť s bohoslužobným usporiadaním cirkvi a s vnútorným pohybom modlitby, ale nedokáže to, lebo ju zväzuje svojou ťažobou. Na tejto ikone vidíme, ako obraz Otca nenachádza v plnosti správne ikonografické uskutočnenie. Možno je správne, ako to hlásal moskovský snem a niektorí otcovia, vzdať sa takýchto zobrazení. Avšak zobrazenie sa stáva plne opodstatneným a požehnaným tam, kde v podobe Starého dňami[1] nie je zobrazený bezprostredne Boh Otec, ale Kristus - druhá osoba Svätej Trojice.

Ide o zobrazenie Krista v plnosti Otcovej slávy, ktoré potvrdzujú slová samého Pána - kto vidí mňa, vidí aj Otca.[2] Z hľadiska svojej prirodzenosti je hlboko symbolické a ako zobrazenie Pána v plnosti môže byť sebestačnou ikonou, nemá tú bezvýchodiskovú a neriešiteľnú ťažkosť, spätú s bezprostredným zobrazením Boha Otca, ktoré cirkev neprijala v plnosti a občas predstavuje prameň nie celkom správnych alebo celkom nesprávnych zobrazení.

jezis-kristus-stary-dnu-002-men-3.jpg   jezis-kristus-stary-dnu-001-men-2.jpg

(pro zvětšení klikni na obrázek)

Zdá sa, že obraz Starého dňami, ktorý má všetky črty vzťahujúce sa na zobrazenie Boha Otca, ale pritom predstavuje ikonu Krista, je čistým a bezvýhradným zobrazením, ktoré hovorí o Bohu Otcovi. Dá sa povedať, že tento obraz do určitej miery zodpovedá obsahu ikony Otcovstvo, ktorej zobrazovanie nedovolil moskovský snem. Ikona Krista Starého dňami môže byť podobná Otcovstvu tým, že vyjadruje predvečnú a plnú príbuznosť, synovstvo Boha Syna voči Bohu Otcovi.

jezis-kristus-starec-dnu-003-men.jpg
 

Spasiteľ sa na tejto ikone zobrazuje celkom tak, ako sa zobrazuje Boh Otec. Jediný rozdiel predstavuje nápis s menom. V prvom prípade dostala ikona nadpis Boh zástupov alebo Boh Otec. V druhom nadpise ikony nachádzame slová: Ježiš Kristus Starý dňami. Na prvý pohľad sa zdá, že rozdiel nie je významný, ak sa však postavíme k uvedenému menu pozorne, zbadáme, že všetka ťažoba, všetko neriešiteľné protirečenie, skryté v priamom zobrazení Boha Otca, padá, a zobrazenie druhej osoby, Krista, v sláve a podobe Otca, predstavuje bezvýhradne nesporné svedectvo o Bohu Otcovi. A osemuholníkový veniec, pozostávajúci z dvoch štvorcov, čierno-modrého a ohnivočerveného, ako aj na ikonách Boha Otca, ktorý zdobí hlavu Krista Starého dňami, poukazuje na plnosť Otcovej slávy, ktorou je zaodetý Kristus. Zdá sa, že tento obraz má v cirkvi stály a nemeniteľný význam.

Zdá sa, že bezprostredné a bezchybné zobrazenie Boha Otca je mysliteľné iba na zobrazení Svätej Trojice v podobe troch anjelov.

 

jezis-kristus-starec-dnu-004-men.jpg

 

Více tematických ikon v Galerii Theofil  

   

[Mních Gregor Krug: Myšlienky o ikone, Paríž 1978, s. 92-93; slovenský překlad Marcela Gajdoše převzat s laskavým souhlasem Vydavateľstva Oto Németh z knihy Alexander Strižev: Pravoslávna ikona. Kánon a štýl II., Bratislava 2015, s. 75-77; obrazový doprovod archiv redakce Revue Theofil.]

 

Možnost zakoupení knihy Alexander Strižev: Pravoslávna ikona. Kánon a štýl II. zde
 
banner-dielna-arch-rafaela-2.jpg

  

Od téhož autora:

A odpočinul si Boh na siedmy deň  

 

Související články:

Pravoslavný kříž
Miroslav Iľko: Ikonostas
Ikonostasy (fotogalerie)
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 1/2 
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 2/2 
Ladislav Németh: Pravoslávna ikona - kánon a štýl  
Hilarius z Poitiers: Bůh Otec - Zdroj všeho 

   

Poznámky:


[1] Jedná se o odkaz na Dan 7,9. Pozn. RTh.

[2] Porov. Jn 14, 9b.

 

[RSS]

Přečteno 5045x

další články