Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ty jsi Král!

Ty jsi Král!

sv. Terezie od Ježíše, 23.11. 2017

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

 

kristus-ve-slave-palermo-vyr-upr-men.jpg

   

Ó Králi slávy a Pane všech králů! Tvé království se neopírá o nicotnosti, neboť je bez konce. Jak jsou vedle Tebe zbyteční všichni prostředníci! Jediný pohled na Tvou Osobu nezvratně přesvědčuje, že jedině Ty zasluhuješ jméno Pán, díky Velebnosti, již zjevuješ. Nepotřebuješ průvodu ani stráží, abychom poznali, že Ty jsi Král. Zde na zemi lze těžko poznat, že je někdo králem, je-li sám. Jakkoli by mohl tvrdit, že je králem, nikdo mu neuvěří, neboť nemá ničeho víc než ostatní. Máme-li mu věřit, že je králem, musíme vidět jeho insignie. Má tudíž důvody, aby se obklopil vypůjčeným leskem, bez nějž by k němu nikdo neměl zvláštních ohledů. Z jeho osoby samotné nevyzařuje moc, proto si musí vážnost zjednat odjinud.

Ó můj Pane, ó můj Králi! Kéž bych nyní věděla, jak vylíčit Velebnost, kterou máš Ty! Nelze nevidět, že Ty jsi sám o sobě velký Vládce! Pohled na Tvou Velebnost naplňuje úžasem.

 

[Sv. Terezie od Ježíše: Život, XXXVII, 6. Český překlad převzat z časopisu Posel Božského Srdce Páně, č. 10 (říjen 1938), roč. IV, a podle španělského originálu a s přihlédnutím k českým překladům (Život svaté Teresie z Ježíše. Svéživotopis, Brno 1911, přel. R. Linhart; Sv. Terezie od Ježíše: Život, Vimperk 1991, přel. J. Koláček) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe
Před Boží Velebností není nic skryto 
Pokora znamená chodit v pravdě 
Než tě spatříme tváří v Tvář  
Žiji a přece nejsem živa   
Výkřiky za bloudící 
Sonet

 

Související články:

Kristus Král  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Irenej z Lyonu: Kristus je králem všech lidí 
Richard Špaček: O královském úřadě Kristově  
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze) 
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu  
Origenes: Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  

 

[RSS]

Přečteno 3779x

další články