Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Duch Svatý - Boží Oheň

Duch Svatý - Boží Oheň

Richard ze Sv. Viktora, 14.5. 2018

Vlivný skotský středověký teolog Richard ze Sv. Viktora (+1173) ve svém díle neprokazuje jen teologickou kompetentnost, ale i duchovní zanícení, podobně jako v následujícím drobném úryvku o Duchu Svatém z jeho slavného díla "O Trojici" ("De Trinitate").

 

duch-svaty-004-men.jpg

   

Čím je tedy Duch Svatý ne-li Božím Ohněm? Všechna totiž láska je oheň, avšak oheň duchovní. Co činí tělesný oheň se železem, to samé činí tento Oheň se srdcem poskvrněným, chladným a tvrdým. Neboť proto je seslán, aby lidský duch pozvolna pozbyl veškeré nečistoty, chladu a tvrdosti a aby se Tomu, jímž je roznícen, celý připodobnil. Neboť zapálen Božím Ohněm se rozžhavuje, celý se rozněcuje a roztavuje v Boží lásce, jak to obdobně říká Pavel: „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán" (Řím 5,5).

 

[Richard ze Svatého Viktora: De Trinitate, VI, 14. Na základě latinského originálu (Richardus Sancti Victoris: De Trinitate Libri Sex, in Migne: Patrologia Latina, 196, sl. 978) a polského překladu přeložil Lukáš Drexler.]

   

Související články:

Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého   
A.-M. Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Notker Balbulus: Píseň svatodušní
Augustin: Okoušení sladkosti Boží
Lukáš Drexler: Oheň Eliášův 
Marta Robinová: Letnice

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 2009x

další články