Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Jak Bůh sebe chválí a zpívá

Jak Bůh sebe chválí a zpívá

Mechtilda Magdeburská, 13.6. 2019

Německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.) předestírá věčný chvalozpěv Trojjediného, jak jej zaznamenala do svého spisu "Tekoucí světlo Božství".

   

kvet-014-men-ram-7.jpg

   

Hle, nyní slyš, jak Svatá Trojice sebe samu chválí svou moudrostí bez počátku a svou dobrotou bez konce a svou věčnou pravdou a svou celou věčností. Jen poslyš ten nejsladší, ten nejvyšší, ten nejrozkošnější hlas, jak Svatá Trojice sama v sobě zpívá plným hlasem, z něhož se vyřinuly sladké hlasy všech svatých, jimiž kdy bylo zpíváno v nebi i na zemi a ještě bude věčně.

Hlas Otcův v chvalozpěvu praví: „Jsem tryskající Pramen, jejž nikdo nemůže vyčerpat. Ale člověk sám může velice snadno ucpat své srdce daremnou myšlenkou, že neodpočívající Božství, které stále pracuje bez práce, nemůže téci do jeho duše."

Syn zpívá takto: „Já jsem vracející se Bohatství, jež nikdo nemůže udržet než jediná dobrota, která vždy tekla a stále poteče z Boha a která se opět všechna vrátí s jeho Synem."

Duch Svatý zpívá tuto chválu: „Já jsem nepřekonatelná Síla Pravdy, jež se ukazuje na člověku, který slavně vytrvává s Bohem, ať se děje cokoliv."

Takto zpívá celá Trojice: „Jsem tak pevná ve své nerozdílnosti, že mne nikdo nemůže rozdělit ani rozrazit v celé mé věčnosti."

 

[Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, V, 26. Český překlad je převzat z vydání: Mechtilda Magdeburská: Tekoucí světlo Božství, Stará Říše na Moravě 1920, který ze staré němčiny přeložil Josef Ševčík a Ludvík Vrána. Tento původní český překlad byl podle německého originálu a s přihlédnutím k překladu anglickému (Mechthild of Magdeburg: The Flowing Light of the Godhead, New York 1995, přel. Frank Tobin) a italskému (Mechthild von Magdeburg: La luce fluente della Divinità, Firenze 1991, přel. Paola Schulze Belli) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Hřešit je ďábelské
O pozdravu naší Paní
Kterak duše chválí Svatou Trojici
Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité 
Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Nebeský šenk Svaté Trojice  

   

Související články:

Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou 
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Andělská chvála Trojice svaté

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

   

[RSS]

Přečteno 1148x

další články