Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1

Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1

sv. Terezie z Lisieux, 24.3. 2008

Úryvek z dopisu velké francouzské světice římskokatolické církve Terezie z Lisieux (1873-1897) jednomu z jejích duchovních bratrů-misionářů, napsaného v posledním roce jejího pozemského života.

 

25. dubna 1897

 

theresie-arc.jpgMusím Vám vyznat, že ve Vašem dopise je věc, která mi způsobila bolest: že mě nemáte za takovou, jaká jsem ve skutečnosti... Ó můj bratře, prosím Vás, věřte mi, dobrý Bůh Vám nedal za sestru velkou duši, nýbrž maličkou a velmi nedokonalou...

Vyloudila jsem Vám úsměv zpívajíc o „svých zbra­ních". Nuže, rozesměji Vás opět, když Vám řeknu, že jsem v mládí snila o zápasení na válečném poli ... Když jsem se začala učit dějiny Francie, uvádělo mě v úžas vypravování o hrdinských činech Johany z Arku. Cítila jsem v srdci touhu a odvahu ji následo­vat. Zdálo se mi rovněž, že mě Pán určil k velkým věcem. Neklamala jsem se. Ale místo hlasu z nebe, zvoucího mě k boji, jsem v hloubi srdce uslyšela hlas ještě sladší, silnější, hlas Snoubence panen, jenž mě volal k jiným činům, k slavnějším výbojům v poušti Karmelu. Pochopila jsem, že mým posláním nebylo přivést ke korunovaci smrtelného krále, nýbrž způsobit, aby byl milován nebeský Král a aby mu bylo podrobeno království srdcí.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 6, 1928. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3

 

Od téže autorky:

  K andělu strážci
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové
Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží 
Apoštolát modlitby nad apoštolát slova  
Sestřence Marii Guérinové 

 

[RSS]

Přečteno 3018x

další články