Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > O ranách Pána Ježíše

O ranách Pána Ježíše

sv. Veronika Giuliani, 26.6. 2019

Není snad svatého, který by nezaslechl hlas Božího Srdce, jenž promlouvá skrze ústa rány v tomto boholidském Srdci. Jednou z takových svatých je též italská kapucínská stigmatizovaná mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

 

veronika-giuliani-kriz-001.jpgBěhem mše svaté jsem velmi toužila po utrpení. Zaslechla jsem hlas, který mi s jistou pevností říkal: „Otevři oči své mysli, aby tvůj rozum dobře pronikl do této nauky.“„Pane, já nevidím knihu, kterou mám číst, ani nauku, kterou se mám naučit. Dej mi pochopit, co chceš.“

V tom se mi ukázal Pán a ukázal mi své svaté rány: „Zde je kniha, z níž má tvá mysl ustavičně číst. Mé otevřené Srdce je příbytek pro mé vyvolené; je hlasem, který se dává slyšet všem a všechny zve, aby přišli k tomuto prameni věčného života. Ale všichni dělají, že jsou hluší; zapomněli na mne, setrvávají v krátkých a prázdných požitcích. Když tedy říkáš, že mě chceš skutečně milovat, odtud neodcházej.“

 

[Sv. Veronika Giuliani: Deník, V, 32. Ze slovenského překladu in Anna Baroková: Veronika Giuliani – svätica pre dnešné časy, Ružomberok 2018, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

Výzva hříšníkům 
Chceme-li být spaseni, to záleží na nás  
Láska, která spojuje duši s Bohem  

 

Související články:

Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista   
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu  
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok
Markéta Marie Alacoque: Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože? 

   

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

 

[RSS]

Přečteno 1735x

další články