Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Řeč na Narození Páně

Řeč na Narození Páně

sv. Lev Veliký, 24.12. 2018

"Náš Spasitel, nejmilejší, se dnes narodil, radujme se!" vybízí nás ve svém kázání velký a svatý papež Lev Veliký (+461) k slavnosti Narození Pána, který se proto vtělil a narodil z Panny, aby "nás všechny přišel vysvobodit".

 

narozeni-jezise-krista-004-men.jpg
 

 

Náš Spasitel, nejmilejší, se dnes narodil, radujme se! Nebylo by totiž správné, abychom byli zarmouceni, slavíme-li zrození života, které pohltilo strach ze smrti a vlilo nám radost z přislíbené věčnosti. Z účasti na tomto veselí není nikdo vyloučen. Jeden důvod radosti je všem společný: že náš Pán, který přemohl hřích a smrt, přišel nás všechny vysvobodit, ač nikoho z nás nenalezl bez viny. Plesej, svatý, neboť se blížíš k palmě, raduj se, hříšníku, neboť jsi zván k odpuštění, nadchni se, pohane, jsi povolán k životu! Syn Boží totiž podle plnosti času, kterou stanovila nevyzpytatelná hloubka Božího úradku, přijal lidskou přirozenost, aby ji znovu získal jejímu Původci a aby tak strůjce smrti, ďábel, byl přemožen tou přirozeností, nad níž zvítězil. V tomto boji, který byl pro nás podstoupen, bylo bojováno s velkou a podivuhodnou poctivostí, neboť všemohoucí Pán se neutkal s nejzuřivějším nepřítelem ve své velebnosti, nýbrž v naší slabosti. Nastavil mu tutéž tvář, tutéž přirozenost, mající sice účast na naší smrtelnosti, avšak zcela prostou hříchu. Netýká se tohoto zrození, co je psáno o všech ostatních: „Nikdo není čistý, ani dítě ne, jemuž je jen jeden den života na tomto světě." Nic tedy nepřešlo do tohoto jedinečného zrození z tělesné žádostivosti, nic neproniklo ze zákona hříchu. Čiňme proto díky, nejmilejší, Bohu Otci, skrze jeho Syna v Duchu Svatém, že se nad námi smiloval pro nesmírnou lásku k nám; a když jsme byli kvůli hříchům mrtvi, spoluoživoval nás v Kristu, abychom v něm byli novým stvořením, novým základem. Odložme proto starého člověka s jeho skutky. Zanechme skutků těla, my, kteří jsme dosáhli účasti na zrození Kristově. Poznej, křesťane, svou důstojnost a stav se účastným Božské přirozenosti nevracej se špatným životem do staré opovrženosti. Pamatuj, čí hlavy a čího těla jsi údem. Vzpomeň, že jsi vytržen z moci temností a přesazen do Božího světla a království (srov. Kol 1,13).

 

[Český překlad převzat z časopisu Serafínský prapor, roč. XXVI, č. 1 (prosinec 1947), a mírně upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje  
Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého    
Zbožné očištění postem a milosrdenstvím 

 

Související články:

Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova   
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku  
Origenes: Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

   

[RSS]

Přečteno 1500x

další články