Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Výzva hříšníkům

Výzva hříšníkům

sv. Veronika Giuliani, 4.3. 2019

Tak jako starozákonní proroci vč. Předchůdce Páně Jana Křtitele, tak jako sám Pán Ježíš Kristus i sv. Veronika Giuliani (+1727), stigmatizovaná kapucínská mystička, nás hříšníky vyzývá k pokání, abychom došli milosrdenství Boha, který čeká na naše obrácení jako otec čekající na návrat svého marnotratného syna, připraven odpustit vše a obléci nás do šatu své slávy.

 

navrat-marnotratneho-syna-006-men.jpg
 

 

Ó hříšníci, ó hříšníci, vraťte se k Bohu, čiňte pokání ze svých provinění, změňte život, dejte se celí Bohu. Tak v sobě zakusíte účinky jeho milosrdenství. On vás přijme jako soucitný otec do náruče svého milosrdenství. Změňte život a já vás ujišťuji, že Bůh toužebně čeká, chce vám odpustit, je ochotný dát vám dědictví svého ráje: on sám jej svými zásluhami a svým umučením pro vás získal, všechno štěstí nebe. Ó hříšníci, pochopte to dobře, Bůh je celý láska, celý je láskou. Necítíte, že jste v požáru lásky? A přece si toho nevážíte a ztrácíte se mezi pozemskými láskami, ochlazujete se mezi tisíci hříchů, když běžíte za tělesnými potěšeními.

 

[Sv. Veronika Giuliani: Deník, II, 940. Ze slovenského překladu in Anna Baroková: Veronika Giuliani - svätica pre dnešné časy, Ružomberok 2018, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

O ranách Pána Ježíše  
Chceme-li být spaseni, to záleží na nás  
Láska, která spojuje duši s Bohem  

 

Související články:

Klement Římský: Čiňme pokání!  
Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím  

 

[RSS]

Přečteno 1494x

další články