Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Píseň lásky

Píseň lásky

Jan Tauler, 4.4. 2008

Krátký úryvek z díla německého mystika a člena dominikánského řádu Jana Taulera (cca 1300-1361), žáka Mistra Eckharta, o potřebě zřeknutí se světské lásky pro lásku Boží.

 

slunce-skala-men.jpgBůh je bytost tak plná blaženosti a radosti, že ten, kdo ho miluje, oplývá radostí a po všechen čas jej hledá. Prosím tě tedy, urozená duše, uchovej se vždy volnou. Kroť své vnější smysly. To, co se tě dotýká v hloubi srdce, bedlivě prozkou­mej a odkryješ-li zde neřest, snaž se ji vykořenit. Ach, jak by ti byl Bůh drahý, jen kdybys jej mohla pozorovat!

Bůh je bytost tak plná blaha a radosti! Ó urozená duše, zůstávej ve svém nitru a uchovej se volnou. Pravá svoboda je vzácný poklad, jenž přináší duši nezměrná bohatství. Chcete obdržet tento poklad? Dejte sbohem vší světské lásce. To je nutné. A pak se z něho můžete radovat.

Bůh je bytost tak plná blaha a radosti! Božská láska je tak jemná, že je nemožné jí dosáhnout, pokud nás má v moci světská láska. Bůh chce být sám pánem duše. Musíme mu dát vše, abychom se z něho mohli následně radovat.

Bůh je bytost tak plná blaha a radosti! Upři svůj zrak, prosím tě, na toto čisté zrcadlo a viz, jak po tobě touží, jak tě hledá. Uvidíš jej velmi jasně, má duše, až se s ním spojíš. Po­noř se jen tisíckrát za den do této hluboké propasti a tak jej můžeš poznat.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 1, 1931. Mírně jazykově upraveno redakcí RTh.)

 

Více o Janu Taulerovi  

 

Od téhož autora: 

Bytí a způsob přátel Božích
Jarní práce na vnitřním člověku  
My jíme našeho Boha  
Adventní píseň

 

Související články: 

Mistr Eckhart: Prýští z Boží milosti... 
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku 
Mistr Eckhart: Marie a Marta 
Mistr Eckhart - životopis
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Jindřich Suso - životopis
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Jindřich Suso: Před ukřižováním 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Giselher ze Slatheimu: O lásce
Reginald Dacík: Německá mystika 14. století  
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Nicolaus von Strassburg: K čemu je užitečné pokušení 
Lukáš Drexler: Nicolaus von Strassburg (Mikuláš ze Štrasburku)   
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Johannes Franke: Synovství Boží
Johannes Franke: O blahoslavené Panně

Johannes Franke: Nad čím se můžeme rmoutit

Maxim Vyznavač: O lásce

 

[RSS]

Přečteno 1961x

další články