Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Duch Svatý je Bůh

Duch Svatý je Bůh

sv. Tomáš Akvinský, 27.5. 2020

Kratičké, ale trefné prokázání Božství Ducha Svatého ze slov Písma, které vyvodil jeden z nejvýznamnějších křesťanských teologů sv. Tomáš Akvinský (+1274) ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu".

 

duch-svaty-004-upr-2-vyr-5.jpg
 

 

Ve slovech pak: „nenarodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha Svatého" (J 3,5) je jasně ukázáno, že Duch Svatý je Bůh. Dříve totiž (Jan) řekl: „kteří se narodili ne z krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha" (J 1,13). Z toho pak vyplývá následující argumentace: Tím, z koho se lidé duchovně znovu rodí, je Bůh. Lidé se ale duchovně rodí skrze Ducha Svatého, jak je zde řečeno, tudíž: Duch Svatý je Bůh.

 

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu (Super Ioannem), III, 1, IV, odst. 444. Na základě latinského znění a polského překladu (Święty Tomasz z Akwinu: Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2002) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavení chudí duchem...
Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...   
Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
Drahocenná a obdivuhodná hostina
O zvěstování blahoslavené Panny 
Kristus je Hlavou Těla Církve 
Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Proč Kristus zemřel na kříži?
O trojím rození  
Chudý Kristus   

 

Související články:

Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch Svatý nás obnovuje křtem 
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Basil Veliký: O Duchu Svatém (De Spiritu Sancto)  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha Svatého  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Irenej z Lyonu: Seslání Ducha Svatého 
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Augustin: Okoušení sladkosti Boží
Z díla sv. Basila Velikého

  

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 886x

další články