Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > God's Grandeur / Boží velikost

God's Grandeur / Boží velikost

Gerard Manley Hopkins, 8.4. 2008

V anglickém originále a českém překladu jedna z mnoha básní významného anglického básníka G.M. Hopkinse (1844-1889), jenž bývá považován za zakladatele moderní anglické poezie.

 

 "The Best ideal is the true

And other truth is none.

All glory be ascribèd to

The holy Three in One."

"Nejlepší ideál je pravda

a jiné pravdy není.

Všechna sláva buď připsána

svatým Třem v Jediném."

  

Gerard Manley Hopkins (1844-1889)

gerard-manley-hopkins.jpg

Gerard Manley Hopkins (1844-1889) - významný anglický básník, katolický kněz, člen jezuitského řádu, profesor klasické filologie na Univerzitní koleji v Dublinu.

Narodil se roku 1844 v Essexu. V roce 1866 pod vlivem známého konvertity kardinála Johna Henry Newmanna konvertoval od anglikánské církve ke katolicismu (J. H. Newman ho osobně přijímal do katolické církve) a r. 1868 vstoupil do jezuitského řádu.

Je­ho dílo bylo dlouho dobu neznámé - vydáno bylo zásluhou básníka Roberta Bridgese až roku 1919, tj. 20 let po Hopkinsově smrti. Navzdory tomu je dnes G. M. Hopkins považován za zakladatele moderní anglické poezie, který svým dílem pro jeho modernost předběhl svoji dobu a stal se velkou inspirací pro anglické poválečné básníky.

Lukáš Drexler

 
 
 God's Grandeur

 

THE world is charged with the grandeur of God.

It will flame out, like shining from shook foil;

It gathers to a greatness, like the ooze of oil

Crushed. Why do men then now not reck his rod?

Generations have trod, have trod, have trod;

And all is seared with trade; bleared, smeared with toil;

And wears man's smudge and shares man's smell: the soil

Is bare now, nor can foot feel, being shod.

 

And for all this, nature is never spent;

There lives the dearest freshness deep down things;

And though the last lights off the black West went

Oh, morning, at the brown brink eastward, springs--

Because the Holy Ghost over the bent

World broods with warm breast and with ah! bright wings. [1]

 

Boží velikost

 

Svět celý plní Boží velikost,

jež z něho jako kord se zaskvěje

a v něm se rozleje jak skvrna oleje.

Je člověk strachu z jeho prutu prost?

 

Už lidstva tu šlo dost, šlo dost, šlo dost,

vše poskvrněno z lidské píle je;

když každý hnán a štván v svém díle je,

necítíš, obut, země ubohost.

 

Však příroda dál trvá přece jen,

lahodná svěžest žije ve věcech;

a i když na západě zhasl den,

 

jas na východě vzejde jiter všech,

neb k světu je Duch svatý nakloněn

a křídla bílá má a teplý dech! [2]

 

 

G.M. Hopkins v e-obchodě Theofil:

Svíce uvnitř Zánik Eurydiky The Habit Of Perfection

 

Básně G.M. Hopkinse v anglickém originále:

http://poetry.poetryx.com/poets/26/

http://rpo.library.utoronto.ca/poet/165.html

http://www.bartleby.com/122/

http://www.dundee.ac.uk/english/wics/gmh/framconc.htm (konkordance)

http://www.gerardmanleyhopkins.net/demo/ (zhudebněné básně - ukázky)

http://www.gutenberg.org/etext/22403

http://www.gutenberg.org/etext/22447 (audio)

http://www.gutenberg.org/files/22403/22403-8.txt (ve formátu txt)

http://www.poemhunter.com/gerard-manley-hopkins/

 

Poznámky:

[1] Originální znění básně převzato z http://www.gutenberg.org/files/22403/22403-8.txt.

[2] Přeložil O.F. Babler. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 2, 1939.

 

[RSS]

Přečteno 2108x

další články