Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Matka Boží a Nejsvětější Trojice

Matka Boží a Nejsvětější Trojice

Bernard Przybylski, 31.5. 2020

Panna Maria byla díky svému Božímu mateřství prodchnuta skrz naskrz celou Nejsvětější Trojicí a Jejím působením připodobněna každé z Osob Trojice, to vše díky Boží milosti, ale také spolupráci s ní. Koneckonců skrze ni tak trojjediný Bůh načrtl program pro každého z nás, kteří usilujeme dojít eschatologického završení v Boží přítomnosti, tj. v Nebi. Přibližně tímto směrem se ubírá drobná úvaha polského dominikánského teologa Bernarda Przybylského (+1979).

 

zvestovani-panne-marii-025-upr-6-vyr-men-2.jpg
 

 

Svým Božím mateřstvím Maria dosahuje neopakovatelné účasti na otcovství Boha jako skutečná Matka Jeho jednorozeného Syna, její mateřsky důvěrné spojení, jež ji spojilo s Kristem na zemi, trvá po celou věčnost, a Duch Svatý na ni sestupuje ne pouze jednorázově při Zvěstování, ale přebývá v ní stále jako ve svém příbytku, jako Duch lásky a svatosti. Tento výjimečný vztah s celou Nejsvětější Trojicí udílí Marii zvláštní soupřirozenost s Bohem a působí, že milost v ní sjednocuje celý život přirozený a nadpřirozený tak, že to, co je lidské, se neztrácí v tom, co je Božské, ale dosahuje v něm svou nejvyšší plnost a dokonalost.

 

[Bernard Przybylski: „Mariologie v celku teologie", in: AaVv.: Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy, Poznań - Warszawa - Lublin 1965, s. 11; do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Marian Zawada: Rodinnost Boha 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 

  

nejsvetejsi-trojice-8.jpg
 
marianske-inspirace-002-b.jpg
 

 

 

[RSS]

Přečteno 852x

další články