Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Hledej potěšení v Kristových ranách

Hledej potěšení v Kristových ranách

bl. Marie Celesta Crostarosa, 13.6. 2023

Již u církevních otců nacházíme intuici, že rány Kristovy, způsobené mu na kříži a zachované v jeho těle i po vzkříšení, jsou "rozsedliny skalní" (srov. Pís 2,14), v nichž duše nachází útočiště před Zlým a před světem a dochází v nich uzdravení svých vlastních ran. Italská mystička bl. Marie Celesta Crostarosa (+1755), blízká spolupracovnice sv. Alfonse Marii de Liguori (+1787), tuto pobídku ke vstoupení do ran Kristových přijala od samého Pána, jak dosvědčuje úryvek z jejích zjevení a rozjímání.

 

042-upr-vyr-3.jpg
 

 

„Dcero, mé rány jsou jako lůno pro ztrápené. Tam stírám slzy z očí těm, kteří mě milují a kteří ke mně přicházejí jako moje milované děti, podobně jako malé děti přicházejí s pláčem ke své matce a vyprávějí jí, co se jim přihodilo, kdo je zbil nebo kdo jim ublížil, a odcházejí utěšené. Aby dítě zapomnělo na bolest, matka si ho bere na kolena, tulí si je k srdci, něžně ho utišuje a rozveseluje. Stejně se i já chovám ke svým milovaným dětem, když jim ublížil ďábel nebo tvorové. Když se ke mně utíkají, ukrývám je v lůně své milosrdné lásky a jako potěšení jim dávám své rány. Napájím jejich duše lahodným nápojem ukrytým v mých ranách. Ten sladký nápoj je naplňuje vydatnou vůní, kterou je uspávám ve spánek lásky. Tehdy zapomínají na to, co jim ublížilo a co naplnilo jejich ducha trpkostí."

 

[Marie Celesta Crostarosa: Rozhovory duše se svým Ženichem Ježíšem (Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù), 4. rozhovor, 6. Ze slovenského překladu Mária Celesta Crostarosa: Rozhovory duše s Ježišom, Bratislava 2009, s. 59, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

Slovo je Srdcem Otce   
O trojím mateřství Boha   
V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary  

 

Související články:

Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu   
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce  
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše  
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy  
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 340x

další články