Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary

V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary

bl. Marie Celesta Crostarosa, 10.6. 2021

Na kříži, na Golgotě, nám Bůh Otec otevřel svoji Pokladnici a vydal z ní lidem všechny své poklady až do dna, když klíčem setníkova kopí nechal otevřít "poklop" Synova Srdce, který už nebyl s to zadržet překypující plnost Otcových darů do ní vložených. V této intenci nám sděluje slova Kristova italská blahoslavená mystička Marie Celesta Crostarosa (+1755).

 

nejsvetejsi-srdce-196-vyr-men.jpg
 

 

„Moje Srdce je tvým středem. Hle, jak nesmírné dary jsou pro tebe uloženy v tomto příbytku! Nikdy se nevzdaluj z této cely, která je pro tebe připravena. Na kříži jsem ti dokonale otevřel její dveře a od té chvíle jsem ti daroval volný přístup do ní. V ní najdeš svoji radost - v čase i ve věčnosti. Tam nalezneš svůj pokoj uprostřed úzkosti tohoto života, ve starostech i pronásledování útočiště, v čase pokušení a sklíčenosti posilu. Tam nalezneš své přátele a mé milované vždy, když budeš potřebovat jejich potěšení. Tam se budeš radovat z jejich společnosti a těšit se beze slov z oblažujícího spojení s mými svatými v pokoji, jakého není na světě mezi pozemskými věcmi. Tam se nalézá nekonečné dobro, které přesahuje veškeré lidské chápání."

 

[Marie Celesta Crostarosa: Rozhovory duše se svým Ženichem Ježíšem (Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù), 2. rozhovor, 15. Ze slovenského překladu Mária Celesta Crostarosa: Rozhovory duše s Ježišom, Bratislava 2009, s. 43, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

O trojím mateřství Boha  
Hledej potěšení v Kristových ranách  
Slovo je Srdcem Otce 

 

Související články:

Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici 
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Markéta Marie Alacoque: Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque 
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Michal Altrichter: Hlas ticha Volajícího na poušti 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Lukáš Drexler: Rány Kristovy
Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 638x

další články