Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Dar Syna je Darem Otce

Dar Syna je Darem Otce

Jean Galot, 31.3. 2021

"V daru Syna se ukazuje celá hloubka Otcovy lásky. Otec z lásky k lidem, jež chce zachránit, dává dar, který mu trhá srdce," píše ve svém zamyšlení známý jezuitský teolog Jean Galot (+2008).

 

ukrizovani-019-men.jpg
 

 

V daru Syna se ukazuje celá hloubka Otcovy lásky. Tento dar dosáhne dramatického charakteru, protože Syn je poslán k těm, kteří s ním budou zacházet zle a zosnují úklady k jeho zavraždění. Je to dar, který zároveň znamená angažování se v oběti. Otec z lásky k lidem, jež chce zachránit, dává dar, který mu trhá srdce.

To, že převzal iniciativu v daru, znamená, že dal podnět k oběti. Otec je první, kdo nasměruje svůj dar na cestu utrpení a bolesti. Tento aspekt daru se často zneuznával, protože si člověk představoval Boha neschopného trpět, ve své transcendentnosti příliš dokonalého na to, aby se nechal zasáhnout bolestí. Ve skutečnosti se Otec ve své svrchovanosti sám stal přístupným bolesti, když rozhodl o spasitelském díle, jehož podstatou bude oběť Kříže. Svobodně, bez donucení vedl k oběti svoji vlastní spasitelskou lásku, přičemž si uchoval neměnnost své božské přirozenosti. (...)

Syn mohl podstoupit utrpení a smrt jen proto, že mu Otec otevřel cestu, když dal svého Syna jako oběť.

Dar Boží je třeba chápat v rámci tajemství Nejsvětější Trojice, na základě vztahů, jaké jsou mezi Otcem a Synem. Otec právě tím, že dává svého Syna, miluje lidstvo v nejvyšší míře a dává mu to, co má nejdražšího. (...) Dar, který Bůh určil lidstvu, se tvoří ve věčné lásce, jakou Otec miluje svého Syna.

 

[Jean Galot: L̕ Esprit Saint, personne de communion, 1997. Ze slovenského překladu Jean Galot: Duch Svätý - Duch spoločenstva, Trnava 1999, s. 19-20, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 639x

další články