Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Bůh Otec - Zdroj všeho

Bůh Otec - Zdroj všeho

sv. Hilarius z Poitiers, 17.2. 2020

Když otcové vykládají Prolog Janova evangelia: "Na počátku bylo Slovo", mají nezřídka za to, že oním Počátkem je Bůh Otec, který je Počátkem bez počátku a ze kterého vše pramení, dokonce i nestvořené Slovo a Jeho Duch, kteří jsou ovšem s Otcem soupodstatní a souvěční.

 

vsevidouci-oko-030-upr.jpg
  

 

Otec je tím, od Něhož pochází vše, co je. On v Kristu a skrze Krista vše počíná. Avšak své bytí má v sobě samém a nebere odjinud to, čím je, ale naopak to, čím je, má jedině ze sebe a v sobě.

Protože je nekonečný, nenachází se na nějakém místě, ale vše je v Něm. Odevždy je nad jakýmkoliv místem, neboť Jej nic nemůže obsáhnout. Odevždy je před časem, neboť čas pochází od Něho.

Povznes se myslí nad čas a uvidíš, že On je odevždy. A i když tobě, když budeš počítat, pak dojdou čísla, v Bohu nikdy nedojde bytí!

 

[O Trojici (De Trinitate), II, 6; in PL X, 54-55. Na základě latinského znění (J.-P. Migne: Patrologia latina, X, Paris 1845, sl. 54-55) a s přihlédnutím k polským překladům (Św. Hilary z Poitiers: „Ojciec, Źródło wszystkiego", in: Marie-Anne Vannier: Bóg Ojciec. Tajemnica Miłości. Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, Warszawa 1999 /orig. Dieu le Père, mystère de charité, Paris 1998/, s. 48; Św. Hilary z Poitiers: O Trójcy Świętej, Warszawa 2005, s. 83) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte 
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého   
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti 
Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
 Takto jsi připravil zemi

   

Související články:

Mnich Gregor (Krug): Ježiš Kristus Starý dňami  
Hans Urs von Balthasar: Syn je vzorem i cílem světa  
Mnich Gregor (Krug): A odpočinul si Boh na siedmy deň  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Irenej z Lyonu: Důkaz apoštolského zvěstování

 

[RSS]

Přečteno 815x

další články