Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > O modlitbě a četbě

O modlitbě a četbě

Tomáš Kempenský, 21.3. 2020

Holandský duchovní autor Tomáš Kempenský (+1471) proslul zejména jako pisatel "Následování Krista". Mimo toto dílo však je tvůrcem i mnoha dalších spisů. Jedním z těch menších je i "Krátké napomenutí k duchovním cvičením", z něhož přinášíme drobnou ukázku.

 

O modlitbě

bible-modlitba-vyr-sep-men.jpgModlitba osvěcuje, modlitba očišťuje, modlitba potěšuje, modlitba rozveseluje, modlitba podněcuje horlivost, modlitba ulehčuje práci, modlitba živí zbožnost, modlitba udílí naději, modlitba odhání zahálčivost, modlitba poráží ďábla, modlitba přemáhá pokušení. Modlitby nesmíš zanechat, chceš-li být oproštěn od zlozvyků. Modlitba je vždy nezbytností, stejně jako milost: bez nich nemůžeme duchovně žít. Musíme se modlit o milost, poněvadž milost je tím, co nadevše potřebujeme. Je lepší se modlit než číst, v určený čas ovšem činit obojí.

 

O četbě

Četba musí být jako modlitba, a dříve než začneš číst, se pomodli. Posvátná četba poučuje naši nevědomost, rozptyluje pochybnosti, vyvádí z omylů, ponouká k dobrým mravům, umožňuje poznat bludy, vybízí ke ctnosti, podněcuje horlivost, naplňuje bázní, popuzuje lenivého ducha. A když se nemůžeš bez přestání modlit nebo číst, máš vykonávat nějakou užitečnou práci. Tuto práci musí modlitba předcházet i provázet a modlitba nechť všechno také zakončuje.

 

[Thomas a Kempis: Brevis admonitio spiritualis exercitii („Krátké napomenutí k duchovním cvičením"), 2-3. Z polského překladu in: Tomasz a Kempis: Cztery medytacje, Kraków 2001, s. 61-62, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

O královské cestě svatého kříže 
O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie  
O rozjímání nad Kristovým utrpením  

 

Související články:

Tertulián: Modlitba je duchovní oběť 
Origenes: Zač se modlit především? 
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Bonaventura: Buď člověkem modlitby! 
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše
  František Saleský: O nezbytnosti modlitby 
 František Saleský: Kontemplace a meditace  
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista  
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2  
Origenes: Především se oddej četbě Božích Písem!  
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima 
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby 
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy 
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma? 
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání 
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem 
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit 
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla  
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Modlitbou tvoříme spolu s Bohem svět 
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
Ludvík Granadský: Slovo Boží 

  

[RSS]

Přečteno 785x

další články