Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O rozjímání nad Kristovým utrpením

O rozjímání nad Kristovým utrpením

Tomáš Kempenský, 4.4. 2020

Další malý úryvek z drobného díla Tomáše Kempenského (+1471) "Krátké napomenutí k duchovním cvičením", povzbuzující čtenáře k rozjímaní Kristových muk, která jsou ustavičným pramenem naší útěchy a posily, protože On "trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni" (Iz 53,5).

 

bloemaert-man-van-smarten-men.jpg
 

 

Mnoho dobra přináší časté rozjímání Kristova utrpení. Kdykoli se setkáme s nějakou překážkou nebo tísní, ať vnější či vnitřní, vždy se máme obrátit ke Kristovu utrpení a přemítat, jak velkou tíhu Pán kvůli nám vytrpěl. A z toho se máme těšit, že nám dává pít ze svého kalicha a že touží, abychom se učili v sobě dokonale prožívat Pašije. Avšak z rozjímání Kristových utrpení plyne pramálo užitku, není‑li člověk rozhodnut podobná (utrpení) snášet s ochotou. Máme si také připomínat, kolik utrpení pro jméno Kristovo přijímali svatí.

 

[Thomas a Kempis: Brevis admonitio spiritualis exercitii („Krátké napomenutí k duchovním cvičením"), 13. Z polského překladu in: Tomasz a Kempis: Cztery medytacje, Kraków 2001, s. 71, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

O královské cestě svatého kříže 
O malém počtu milovníků Ježíšova kříže    
Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie  
O modlitbě a četbě

 

Související články:

Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Cesta kříže  
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Terezie od Ježíše: Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte  
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Juliana z Norwiche: Láska Kristova  
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Chvála Kříže 

   

postni-inspirace-13.jpg

 

 

[RSS]

Přečteno 865x

další články