Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Jak krásná je duše!

Jak krásná je duše!

sv. Jan Maria Vianney, 3.8. 2020

Jezuita Alfred Monnin byl očitým svědkem působení francouzského kněze sv. Jana Marii Vianneyho (+1859), jenž na něj učinil velký dojem, na základě čehož se následně rozhodl zapisovat světcovy výroky a skutky, které pak spolu se svým komentářem vydal knižně pod názvem "Duch faráře arského". Z této vzácné a autentické sbírky přinášíme pár světcových výroků, zejména týkajících se duše člověka, již si Bůh cení více než krve vlastní milovaného Syna.

 

Krása duše je odrazem krásy Boha

„Jak krásná je duše! Náš Pán ji jednou dal vidět sv. Kateřině, a ona ji shledala tak krásnou, že řekla: ‚Pane, kdybych nevěděla, že je jenom jeden Bůh, domnívala bych se, že toto je On.‘ V čisté duši se zrcadlí obraz Boží jako slunce ve vodě.

Čistá duše je předmětem obdivu tří Osob Nejsvětější Trojice: Otec kontempluje své dílo: ‚Hle, toť mé stvoření!‘; Syn pak cenu své krve - poznává krásu, která ho stála takovou cenu; Duch Svatý v ní přebývá jako v chrámu."

 

jan-maria-vianney-005-vyr-upr-men.jpg„Kdybychom pochopili, co znamená být dítětem Božím, nemohli bychom činit nic zlého a žili bychom jako andělé na zemi. Být dětmi Božími, jak krásná důstojnost! ...

Jak je krásným mít srdce, které, ač je maličké, může milovat Boha!"

 

„Jsme dílem Božím. A každý přece vždy miluje své dílo. Je snadné pochopit, že jsme dílo Boží; avšak mnohem těžší je pochopit, že ukřižování Boha je dílem naším - to je pro nás nepochopitelné."

 

„Čistá duše je jako krásná růže, k níž Tři Božské Osoby sestupují z nebe, aby se opájeli její vůní."

 

„Duch Svatý spočívá v čisté duši jak na loži vystlaném růžemi."

 

„Ti, kdo mají čistou duši, jsou jako orli a vlaštovky, které létají v nebi."

 

„Jsou tři věci pro uchovávání čistoty: žít v Boží přítomnosti, modlit se a přijímat svátosti. A k tomu ještě četba Písma svatého: to je pokrmem pro duši."

 

„Cenu naší duše poznáváme rovněž z úsilí, jaké vyvíjí zlý duch, aby ji zahubil. Celé peklo se spolčilo proti ní, ovšem celé nebe pro ni... Ó, jak je velkou!"

 

V srdci Syna se zjevuje srdce Otcovo

„Jsou lidé, kteří věčnému Otci připisují tvrdé srdce. Jak se mýlí! Věčný Otec, aby odzbrojil svoji vlastní spravedlnost, dal svému Synu tak nesmírně dobré srdce - a nikdo přece nemůže dát druhému, co sám nemá. Náš Pán praví svému Otci: ‚Otče můj, netrestej je!‘"

 

„Náš Pán, aby nás vykoupil, vytrpěl více, než bylo třeba. To proto, že co by uspokojilo spravedlnost Jeho Otce, by neuspokojilo Jeho lásku."

 

„Bez smrti našeho Pána by ani všichni lidé dohromady nedokázali odčinit byť jedinou nepatrnou lež."

 

Znamení kříže zahání zlého ducha

„Znamení kříže je hrozným pro zlého ducha, neboť svatým křížem mu unikneme. Znamení kříže je třeba dělat s velikou uctivostí. Začínáme od hlavy: to je počátek, stvoření, Otec; poté srdce: to je láska, život, vykoupení, Syn; a nakonec ramena: to je síla, Duch Svatý... Toto všechno nám připomíná kříž. Vždyť my sami jsme byli učiněni k podobě kříže."

 

[Český překlad převzat z časopisu Serafinské květy, roč. XX, č. 7-8 (červenec-srpen 1922), s. 120-121 (zde pod názvem „Z katechesí sv. Jana Vianneye, faráře arského"), a upraven a doplněn o další citáty na základě francouzského znění (Alfred Monnin: Esprit du Curé dʼArs, Paris 1864) a s ohledem k překladu polskému (Alfred Monnin: Zapiski z Ars, Warszawa 2009) redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat  
Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností  
Nechejte se vést Duchem svatým 
 Panna Maria, prostřednice 
Myšlenky o Panně Marii 
Vedeni Duchem svatým 
O svatém přijímání
Vlažná duše

  

Související články:

Johann von Sterngasse: O spočinutí duše  
Alžběta Canori Mora: Ježíš, zahradník mé duše   
František Saleský: Pokoj zklidněné duše v Bohu  
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Modlitba je světlem duše  
Kolumbán: Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Anonym: Vzestup duše    

 

[RSS]

Přečteno 941x

další články