Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Proměnění

Proměnění

sv. Nerses Šnorhali, 6.8. 2020

Modlitba arménského katholika sv. Nersese Šnorhaliho (+1173) k události Proměnění Páně, pocházející z jeho rozsáhlého básnického díla "Ježíš, jediný Syn Otce".

 

promemeni-pane-armenie-001-upr-emn.jpg
 

 

„Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: ‚Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.‘ Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.‘ Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: ‚Vstaňte a nebojte se.‘ Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného."

Matoušovo evangelium, 17, 1-8

 

Ty, kterýs svým učedníkům na Hoře zjevil své Božství

a kterýs jim ukázal nevýslovnou slávu Otce,

plnou světla před jejich očima,

očisť též mou zatemnělou mysl a mé smysly plné tmy,

abych se, až na konci nadejde parúzie,

mohl těšit ze Tvé božské slávy.

 

[Sv. Nerses Šnorhali: Hisous Vordi („Ježíš, jediný Syn Otce"), II, 492-493. Z polského překladu Nerses Šnorhali: Jezus, Syn jedyny Ojca, Kraków 1998, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Nanebevstoupení 

 

Související články:

Anastasius Sinajský: Z řeči na Proměnění Páně  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
"Toto je můj Syn, můj jediný Zákon - Ten poslouchejte" 
Lukáš Drexler: Proměnění Páně  
S pohledem upřeným na Ježíše  

 

[RSS]

Přečteno 706x

další články