Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Povzdechy

Povzdechy

sv. Filip Neri, 12.5. 2008

Krátké střelné modlitby či "povzdechy" sv. Filipa Neri (1515-1595), jež světec pronesl nesčetněkrát a nabádal k nim i druhé. Tyto "povzdechy" shromáždil jeho žák P. Francesco Zazzara.

filip-neri-srdce-upr.jpg
 

 

Pane, viz, abys mi pomohl, Pane, pospěš mi pomoci!

Kdy tě budu milovat synovskou láskou?

Můj Ježíši, tak rád bych tě miloval!

Ježíši, nedůvěřuj mi!

Můj Ježíši, již jsem ti řekl, že když mi nepomůžeš, nikdy nic dobrého nevykonám.

Řekl jsem ti, že tě ještě neznám.

Můj Bože, chtěl bych se naučit cestě k nebi.

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nade mnou.

Hledám tě a nemohu tě nalézt, přijď ke mně sám, můj Ježíši!

Nedůvěřuj mi, Ježíši, protože nikdy nic dobrého ne­vykonám.

Řekl jsem, že nikdy nic dobrého nevykonám, Ježíši, jestli mi nepomůžeš.

Neznám tě ještě, můj Ježíši, protože tě nehledám.

Kdybych tě znal, znal bych i sebe, můj Ježíši!

Proč mi nepomáhá svatá Panna, co dělá?

Co bych mohl učinit, můj Ježíši, abych poznal tvou vůli?

Co dělat, můj Ježíši, abych se ti zalíbil?

Můj Ježíši, nikdy jsem tě nemiloval a přece bych tě chtěl tolik milovat!

Klesnu, Ježíši, jestli ty mi nepomůžeš.

Pane, jsem tísněn, odpověz za mne!

Panno Maria, Matko Boží, pros Ježíše za mne!

Rád bych tě, Ježíši, miloval a nemohu najít cestu.

Kdybych vykonal všechno dobro celého světa, vy­konal jsem něco, co má cenu, Ježíši?

Ježíši, buď mi Ježíšem! (Spasitelem)

Pane, nauč mne plnit tvou vůli.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!

Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán.

Jestliže mi nepomůžeš, můj Ježíši, tak tě nikdy nebu­du milovat.

Nechci nic jiného činit, můj Ježíši, než tvou přesva­tou vůli.

Můj Ježíši, jestliže mě chceš mít, přetni má pouta!

Chtěl bych ti sloužit, můj Ježíši, ale nemohu najít cestu.

Neznám tě, můj Ježíši!

Obnov správného ducha v mých útrobách!

Zapal ve mně oheň své lásky.

Chtěl bych konat dobro, ale nenacházím cestu, můj Ježíši!

Maria byla vzata na nebesa, andělé se radují.

Ó dobrý Ježíši, rozmnož mou víru!

Chtěl bych tě nalézt, ó Ježíši, ale nenalézám cestu.

Nemiluji tě a přece bych tě chtěl milovat.

Nemohu činit dobře, jestliže mi nepomůžeš.

Nedůvěřuji sobě a důvěřuji v tebe, můj Ježíši.

Pane, dej mi tu milost, abych tě nemiloval ze strachu, nýbrž z lásky!

Chtěl bych činit tvou vůli, můj Ježíši!

Všechna údolí budou vyplněna a každý vrch a kaž­dý pahorek ponížen.

Slovo se stalo tělem, aby nás osvobodilo od těla.

Nemají vína, to znamená, že nemají Ducha.

Panno a Matko!

Neuvoď nás v pokušení.

Jestliže mi nepomůžeš, můj Ježíši, pak již nevím, ani co dělat nebo co mluvit.

Pane, neskrývej se mi!

Pane, pro své svaté utrpení nevzpomínej mých ne­pravostí.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1929. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

[RSS]

Přečteno 4131x

další články